Crowdfunding actie restauratie orgel

Geplaatst op: 15 februari 2021

Crowdfunding voor restauratie orgel.

Zoals u weet zijn de plannen voor de tweede fase van de restauratie van het orgel vergevorderd.
Dit keer worden o.a. de windladen van het Bovenwerk gerestaureerd.

De begroting is fors naar beneden bijgesteld. Deze bedraagt nu € 66.000,-.

Via de pijpenactie, een ontvangen legaat en bijdragen van (orgel) fondsen is € 53.000,- bijeen gebracht. Dat geeft ons vertrouwen om de opdracht aan de orgelmaker te geven. Deze gaat na Pasen beginnen.
Resteert dus nog een tekort van € 13.000,-.
Dat willen wij dekken middels een zg crowdfunding actie. Deze actie wordt breed gehouden in de hoop dat ook andere orgelliefhebbers een donatie doen.
Bij een crowdfunding hoort ook een tegenprestatie.
Deze tegenprestaties zijn als volgt:

1. Orgelpijp adopteren: pijp 2′    € 10 
                                       pijp 4′     € 25        
                                       pijp 8′     € 50      
                                      pijp 16′  € 100 

2. Bezichtiging orgel met kwartier voorspelen door organist kerk of zelf spelen en rondleiding kerk  €  75,- of meer.

3. Rondleiding in de meer dan 600 jaar oude kerk met een indrukwekkende historie.                € 50 of meer

4. Orgelvoettocht in de Lutherse -de Oude en de Nieuwe kerk in het najaar   € 50 of meer
Begonnen wordt inde Lutherse kerk, daarna lopen wij naar de Oude kerk en vervolgens naar de Nieuwe kerk. In alle drie de kerken wordt een mini concertje gegeven.

5. Fles orgelwijn. Weliswaar niet zo oud als het orgel maar wel van prima kwaliteit    € 15  of meer.

6. Orgelconcert in de Lutherse  in Delft, daarna  varen met de rondvaartboot naar Den Haag en daar wederom een orgelconcert op het Batz-orgel in de Lutherse kerk. De prijs is nog niet bekend.

6.  Geen tegenprestatie
U draagt de restauratie van het orgel een warm hart toe.

Wij begrijpen dat voor onze gemeenteleden bepaalde tegenprestaties niet aan de orde zijn. Als je al 80 jaar in de kerk komt is een rondleiding niet meer nodig. Dat is dan ook bedoeld voor buitenstaanders.

Binnenkort wordt de crowdfunding gestart. Wij houden u op de hoogte !

Kijk hier alvast het promotiefilmpje https://gopro.com/v/dM04qXVNvXov0