Komende diensten en andere activiteiten

Geplaatst op: 25 augustus 2016

NB: Met ingang van 2018 is het rooster van de diensten ingrijpend gewijzigd.
De eerste zondag van de maand is er een dienst met viering van het Heilig Avondmaal geleid door onze predikant ds. Taco Smit. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De tweede zondag van de maand is er een huisdienst. Deze beginnen om 10.00 uur. De plaats wordt middels de zondagsbrief bekend gemaakt.
De derde zondag van de maand is er een gastpredikant. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De vierde zondag van de maand is er een gezinsdienst. Deze diensten beginnen om 16.00 uur
Als de maand 5 zondagen telt dan is er geen dienst aan het Noordeinde maar vieren wij samen met de Hofkerk. Die diensten beginnen om 10.00 uur.

Het rooster voor de komende weken is als volgt:

Zondag 19 januari 2020, 2e zondag na epifanie
Aanvang:  9.30 uur
Voorganger: Pastor G. Ruijl
Organist: Willemijn Roodbergen

Zondag 26 januari 2020, 3e zondag na epifanie
Aanvang:  16.00 uur, middagdienst
Voorganger: Ds. T.S. Smit
Organist: Willemijn Roodbergen

Zondag  2 februari 2020, laatste  zondag na epifanie
Aanvang:  9.30 uur.
Voorganger: Ds. B. Heubeck
Organist: Willemijn Roodbergen
In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
Ook verleent de cantorij haar medewerking

Komende activiteiten:

Daarnaast zijn er nog vele andere activiteiten zoals  de koffieochtenden en de (bijbel) kringen.
Het complete aanbod leest in bijgaande folder:  activiteitenformulier 2018-2019