Komende diensten en andere activiteiten

Geplaatst op: 25 augustus 2016

NB: Met ingang van 2018 is het rooster van de diensten ingrijpend gewijzigd.
De eerste zondag van de maand is er een dienst met viering van het Heilig Avondmaal geleid door onze predikant ds. Taco Smit. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De tweede zondag van de maand is er een ochtendgebed. Deze beginnen om 10.00 uur.
De derde zondag van de maand is er een gastpredikant. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De vierde zondag van de maand is er een gezinsdienst. Deze diensten beginnen om 16.00 uur
Als de maand 5 zondagen telt dan is er geen dienst aan het Noordeinde maar vieren wij samen met de Hofkerk. Die diensten beginnen om 10.00 uur.

Het rooster voor de komende weken is als volgt

Zondag  15 september 2019, 13e zondag na Trinitatis
Aanvang:  9.30 uur
Voorganger:  De heer. C. Muusse
Organist: Chris de Graaf

Zondag  22 september 2019, 14e zondag na Trinitatis
Aanvang:  16.00 uur
Voorganger:  Ds. T.S. Smit,  Vesper
Voorafgaand aan de Vesper begint om 14.00 uur de gemeentevergadering
Organist: Willemijn Roodbergen

Komende activiteiten:

Daarnaast zijn er nog vele andere activiteiten zoals  de koffieochtenden en de (bijbel) kringen.
Het complete aanbod leest in bijgaande folder:  activiteitenformulier 2018-2019