Komende diensten en andere activiteiten

Geplaatst op: 25 augustus 2016

NB: Met ingang van 2018 is het rooster van de diensten ingrijpend gewijzigd.
De eerste zondag van de maand is er een dienst met viering van het Heilig Avondmaal geleid door onze predikant ds. Taco Smit. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De tweede zondag van de maand is er een ochtendgebed. Deze beginnen om 10.00 uur.
De derde zondag van de maand is er een gastpredikant. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De vierde zondag van de maand is er een gezinsdienst. Deze diensten beginnen om 16.00 uur
Als de maand 5 zondagen telt dan is er geen dienst aan het Noordeinde maar vieren wij samen met de Hofkerk. Die diensten beginnen om 10.00 uur.

Het rooster voor de komende weken is als volgt:

DIENSTEN ROND PASEN

Donderdag 18 april ( witte donderdag)
Gezamenlijke dienst met de Hofkerk in de Lutherse kerk
Aanvang: 19.30 uur
Voorgangers:
Ds. F. van Helden en ds T.S. Smit
In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
mmv de cantorij
Organist: Willemijn Roodbergen

Vrijdag 19 april ( Goede Vrijdag)
Deze dienst wordt gezamenlijk gehouden in de Hofkerk. Aanvang: 19.30 uur
Voorgangers: Ds. C. der Nederlanden en ds. T.S. Smit
Mmv Delft Bleu met delen uit de Via Crucius van Frans Liszt
Er is dus geen dienst in de kerk aan het Noordeinde

Zaterdag 20 april ( stille zaterdag)
Geen dienst

Zondag 21 april ( Pasen)
aanvang: 9.30 uur
Voorganger: De heer C.J. Muusse
Organist:
Willemijn Roodbergen

Zondag 28 april
Om 14.00 begin de gemeentevergadering. De vraag : “Hoe kan het Luthers geluid in Delft behouden blijven bij alle veranderingen die ons wachten”,  staat hierbij centraal.
De vergadering zal worden afgesloten met een vesper, geleid door ouderling Cees Muusse.

Komende activiteiten:
Op dinsdag 23 april is er weer een gespreksavond o.l.v. ds. Taco Smit rondom het boek “vraag het de vogels”. Zeventig Keltisch-christelijke Bijbelstudies
Aanvang 20.00 uur.

Daarnaast zijn er nog vele andere activiteiten zoals  de koffieochtenden en de (bijbel) kringen.
Het complete aanbod leest in bijgaande folder:  activiteitenformulier 2018-2019