Komende diensten en andere activiteiten

Geplaatst op: 25 augustus 2016

NB: Met ingang van 2018 is het rooster van de diensten ingrijpend gewijzigd.
De eerste zondag van de maand is er een dienst met viering van het Heilig Avondmaal geleid door onze predikant ds. Taco Smit. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De tweede zondag van de maand is er een ochtendgebed. Deze beginnen om 10.00 uur.
De derde zondag van de maand is er een gastpredikant. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De vierde zondag van de maand is er een gezinsdienst. Deze diensten beginnen om 16.00 uur
Als de maand 5 zondagen telt dan is er geen dienst aan het Noordeinde maar vieren wij samen met de Hofkerk. Die diensten beginnen om 10.00 uur.

Het rooster voor de komende weken is als volgt:

Zondag  17 november 2019, 2e zondag van de voleinding
Aanvang:  9.30 uur
Voorganger:  Ds. R.E. van den Berg
Organist: Jan van Dijk

Zondag  24 november 2019, Eeuwigheidszondag
Aanvang:  16.00 uur
Voorganger:  Ds. T.S. Smit
Organist: Willemijn Roodbergen
Mmv de Cantorij olv Wim Loef
In deze dienst willen wij andermaal de namen noemen van de gemeente leden die ons dit jaar door de dood ontvielen.

Zondag  1 december 2019, eerste advent
Aanvang:  10.00 uur
Let op:
Deze dienst wodrt gehouden in de Vijverhof, Zagwijnpad 1
Voorganger:  Ds. T.S. Smit
Organist: Willemijn Roodbergen

Komende activiteiten:

Daarnaast zijn er nog vele andere activiteiten zoals  de koffieochtenden en de (bijbel) kringen.
Het complete aanbod leest in bijgaande folder:  activiteitenformulier 2018-2019