Sponsoractie Van Oeckelenorgel

Geplaatst op: 11 september 2014

Op 7 september 2014 na de dienst is het startsein gegeven voor de sponsoring actie voor de eerste fase van de restauratie van het historische Van Oeckelenorgel.  Op 22 oktober 2016 is het orgel weer feestelijk in gebruik genomen.
Wij gaan vrolijk verder met de sponsoractie om de tweede fase, het bovenwerk, te kunnen restaureren.
Een eerste voorzichtige raming van de tweede fase kwam uit  op € 85.0000,-.
Wat houdt de sponsoractie in?
Uitgezocht is hoeveel orgelpijpen het orgel heeft, dat zijn er 1378.
De mogelijkheid wordt geboden 1 van de pijpen te sponsoren.
Ieder register heeft een kleur. Er zijn 11 verschillende kleuren. Voor iedere kleur  staat een bedrag tussen de € 5,- en de € 200,-. Zo hoort € 100,- bv. bij de kleur geel.
Stel u betaalt een bedrag van € 100,- voor de restauratie op bankrekening nr. NL36INGB0000173778 tnv Restauratiefonds Evangelisch Lutherse Gemeente Delft.
U krijgt dan van de kerkrentmeesters een bedankbrief die tevens dient als bewijs voor de aftrek bij uw belastingaangifte als gift. In deze brief staat dan om welke pijp u heeft gesponsord bv. Bourdon 16. Deze pijp krijgt dan in het bestand op de website  en het bord in de consistorie een geel rondje.
Het is de bedoeling dat het hele bord één kleurig geheel wordt.
Helaas is onlangs de door ons aangevraagde subsidie bij de Provincie Zuid-Holland afgewezen vanwege onvoldoende budget.
Om deze reden is in overleg met de orgelbouwer en de orgeladviseur besloten de begroting te herzien. Dat is gelukt.
De begrote kosten van de tweede fase is  bijgesteld tot € 66.000,-.
Naast de acties onder,  en giften van gemeenteleden is een aantal fondsen aangeschreven. Dat heeft tot dusver aan toezeggingen van  € 25.600,-   opgeleverd.
Met de acties onder de gemeenteleden , een ontvangen legaat en 2 speciale giften is een bedrag bereikt van € 27.500,-
In totaal is er dus € 53.100,- beschikbaar.
Er resteert dus nog een tekort van € 13.900,-.

Help ons met de laatste loodjes.  Begin april komt de orgelbouwer en dan willen wel graag dat de resterende middelen er ook zijn!!

Wilt u meer informatie dan kunt u een email sturen naar info@elgdelft.nl of bij de kerkrentmeesters (zie contactpersonen op deze site)

Help ons met de laatste loodjes en sponsor een orgelpijp!!!

Voor de stand van de ingekleurde pijpen klik hier 3a.ingekleurde pijpen 18 febr.2021

20.orgelpijpen