Contactpersonen

Kerkenraadsleden

Functie  Naam  Telefoonnummer/email
Predikant  Drs. T.S. Smit (Voorzitter) 06-51640302
tacosiccosmit@gmail.com
Secretariaat Dhr. P.M. Haerkens 015 262 60 96
pmhaerkens@hotmail.nl
Ouderlingen vacature
  Vacature
   
Diakenen   IBAN: NL28INGB0000517593
tnv Diaconie ELG Delft
  Vacature
  Dhr. C.N. Schmidt 015 212 25 33
  Mevr. S. Riet-de Wilde 0181 63 64 12
Kerkrentmeesters   IBAN: NL27INGB0000129805
tnv ELG Delft
  Dhr. D.G.R van Loenen 015 256 86 45
  Dhr. F.C.P. van der Horst

Rekeningnummers

ELG Delft NL27INGB000012 98 05
Diaconie ELG Delft NL28INGB000051 75 93
Restauratiefonds NL36INGB000017 37 78