Contactpersonen

Kerkenraadsleden

Functie  Naam  Telefoonnummer/email
Predikant  Drs. T.S. Smit (Voorzitter) 06-51640302
tacosiccosmit@gmail.com
Secretariaat Dhr. P.M. Haerkens 015 262 60 96
pmhaerkens@hotmail.nl
Ouderlingen Drs.ing. C.J. Muusse 0180321508
  Vacature
   
Diakenen   IBAN: NL28INGB0000517593
tnv Diaconie ELG Delft
  E. de With
vacature  
 
Kerkrentmeesters   IBAN: NL27INGB0000129805
tnv ELG Delft
Dhr. F.C.P. van der Horst
vacature

Rekeningnummers

ELG Delft NL27INGB000012 98 05
Diaconie ELG Delft NL28INGB000051 75 93
Restauratiefonds NL36INGB000017 37 78