Kerkgebouw

SINT JORISKAPEL

De huidige kerk aan het Noordeinde is van oorsprong de kapel van het ernaast gelegen Nieuwe of St. Jorisgasthuis, dat al voor 1400 is gesticht voor het opnemen van vrouwelijke zwervers, vreemden en zieken. De kapel is gebouwd in de tweede helft van de 15e eeuw. Omstreeks 1570 werd het St. Jorisgasthuis elders ondergebracht. In 1573 werd het gebruikt voor het onderbrengen van Schotse soldaten, en later als artilleriemagazijn van Delft.

± 1600 werd het gebouw als ‘Dolhuis’ ingericht voor het onderbrengen van zwakzinnigen.

In 1764 werd de St. Joriskapel afgestaan door Gemeente Delft aan de Lutheranen.

                                   *******

1520

In 1520 kwamen er in Delft al aanhangers van de Lutherse leer voor. In 1526 verklaarde de President van de Staten van Holland dat Delft “besmet was van de secte Lutherianen” en het werd toen  verboden met open deuren te preken in Kapellen en Gasthuizen.

 1611

In 1611 besloten enkele Lutheranen in Delft een gemeenschap te stichten met de Evangelisch-Lutherse gemeente in Den Haag en daarvoor een eigen predikant te benoemen. We beschouwen dit als het begin van de Lutherse Gemeente in Delft.

 1618

Eerst werden godsdiensten bij de leden thuis gehouden,

maar in 1618 was men in staat voor dit doel een huis te kopen aan de Verwersdijk voor fl.2.200,00.

 1643

In 1643 werd het huis naast de kerk gekocht voor fl.3.500,00, Na doorbraak van de tussenmuur kreeg men een goede ruimte om het ledental, dat langzaam was toegenomen, te ontvangen.

     Interieur Lutherse Kerk Verwersdijk

1654

12 oktober 1654 werd door een ontploffing van het dichtbijgelegen kruitmagazijn zeer veel huizen en ook de Lutherse kerk totaal verwoest. Door de vele hulp die van alle zijden werd geboden, was men in staat de kerk weer op te bouwen.  In 1661 werd naast de kerk in de van der Mastenstraat een pastorie gebouwd.

 1764

Toen het aantal leden toenam  zag men uit naar een betere huisvesting. Na veel besprekingen was het stadsbestuur van Delft bereid de kapel van het voormalige Dolhuis-wijnpakhuis af te staan aan de Lutherse Gemeente.

 1766

Na de verbouwing van twee jaar werd op 9 november 1766 de eerste godsdienstoefening aan het Noordeinde gehouden door Ds. J.M. Boon.

 1963/1965

 In 1963 heeft er een totale restauratie plaatsgevonden   die 3 jaar heeft geduurd.

foto’s van kerkzaal en ingang achterhuis           + 1950

En de situatie in 2014