Categorieën
Nieuws

Welkom

Welkom op de site van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft

Al 400 jaar komen Lutheranen bij elkaar in hun kerk in Delft, oorspronkelijk de kerk aan de Verwersdijk en vanaf 1764 in de kapel van het oorspronkelijk ernaast gelegen Nieuwe of St. Joris Gasthuis aan het Noordeinde.

Onze tradtitie is ons veel waard en we vinden het dan ook een uitdaging om daar op eigentijdse wijze vorm aan te geven. Als kleinste partner in de landelijke PKN maken we ook deel uit van de grote wereldwijde Lutherse Kerk.

De eerste en derde zondag van de maand is er een eredienst om 9:30 uur (tenzij anders vermeld in het dienstrooster).
De tweede en de vierde zondag is er een vesperviering die om 16.00 uur begint ( zie verder onder komende diensten).
De kerk is rolstoeltoegankelijk en heeft een ringleiding.

Adres: Noordeinde 4, 2611 KH Delft

Predikant: drs. T.S. Smit

Telefoon: 06-51640302

E-mail: tacosiccosmit@gmail.com

Categorieën
Geen categorie

Toekomst kerkgebouw en Gemeente

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft gaat op 1 juni 2024 fuseren met de Protestantse Gemeente Delft, wijkgemeente Hofkerk.
Het kerkgebouw aan het Noordeinde zal echter niet worden toegevoegd aan het vastgoed van de PGD, maar is ondergebracht in een stichting.
Op 22 december 2023 is de Stichting tot Behoud van de Lutherse Kerk te Delft opgericht.
Op 29 december 2023 zijn het kerkgebouw aan het Noordeinde 4, de kosterswoning aan het Noordeinde 4a en het studentenpand aan de Buitenboogerd 111 aan deze stichting overgedragen.
Het kerkgebouw was vanaf 1764 in het bezit van de Evangelisch-lutherse Gemeente Delft. Daar is na bijna 260 jaar een einde aan gekomen.

In nauwe samenwerking met de Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk worden er plannen ontwikkeld om de inrichting van de kerkzaal te herinrichten en ook de nevenzalen.
Een daartoe ingestelde commissie is bezig daartoe plannen te ontwikkelen.

Na de fusie worden de kerkdiensten niet alleen gehouden in de Hofkerk maar ook bij speciale gelegenheden in de Lutherse kek zoals Hervormingsdag.
Ook worden er regelmatig diensten gehouden in de Hofkerk op basis van de lutherse liturgie.

Categorieën
Nieuws

Komende diensten en andere activiteiten

De Evangelisch-lutherse Gemeente Delft is per 1 juni 2024 gefuseerd met de Protestante Gemeente Delft, wijkgemeente Hofkerk.
De gemeente, gesticht in 1611, houdt na 413 jaar op te bestaan.

De diensten worden nu samen gevierd in de Hofkerk maar ook enkele in de Lutherse kerk.
Deze diensten worden vermeld op de website van de Protestantse Gemeente Delft : www.pgdelft.nlCategorieën
Nieuws

Concerten en andere evenementen in de kerk

De vespers in de Lutherse kerk van Delft

Op iedere derde zondag van de maand heet de Lutherse kerk van Delft u van harte welkom om de vespers mee te vieren. De vespers of het avondgebed behoren oorspronkelijk tot de getijdengebeden in de rooms-katholieke en oosters-orthodoxe kerk en het tijdstip van deze korte viering ligt aan het eind van de middag of het begin van de avond. In Delft kennen we deze viering van de Cantatevespers die een zevental keren per jaar plaats vinden in de Oude en Nieuwe kerk en sinds enkele jaren ook één of twee maal in de Lutherse kerk. Enkele jaren geleden besloot de Lutherse gemeente tweemaal per maand de vespers in te voeren. In iedere vesperviering wordt de orde voor een getijdengebed gevolgd zoals deze is aangegeven in lied 190a in het nieuwe liedboek. We zingen samen de vaste gedeelten van deze orde en de psalm(en) en liederen. Momenten van stilte, gebed en de evangelielezing, waaraan meestal een korte inleiding vooraf gaat, maken de vespers tot een moment in de week waarop ruimte is voor rust en bezinning. Omdat muziek een wezenlijk onderdeel is van de Lutherse eredienst is besloten op de tweede zondag van de maand het accent te leggen op de muziek. Behalve de muziek die voorafgaat aan de viering en die deze afsluit is er nog op twee andere momenten ruimte voor muziek. De muziek die wordt uitgezocht sluit zo veel mogelijk aan aan bij het karakter van de zondag dat bepaald wordt door de lezing. Organist Willemijn Roodbergen speelt deze op het fraaie Van Oeckelenorgel, maar ook is er van tijd tot tijd een zanger of instrumentalist


zondag 28 januari vinden de Cantatevespers plaats in de Lutherse kerk. Dan wordt Cantate BWV 73 “Herr, wie du willst, so schick’s mit mir” uitgevoerd onder leiding van dirigent Mark Tempelaars. De aanvang is dan 19:00 uur. De gewoonlijke aanvangstijd van de vespers in de Lutherse kerk is 16:00 uur.    

Categorieën
Nieuws

Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk

Op 14 mei 2014 is de ‘Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk aan het Noordeinde Delft’ opgericht ten overstaan van notaris W. Boelens.

De stichting heeft als doel het werven en bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de instandhouding, renovatie en/of verbetering van het kerkgebouw aan het Noordeinde 4 te Delft.

Het bestuur bestaat uit vijf personen: twee kerkenraadsleden van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft, twee buurtgenoten en iemand die behoort tot de medegebruikers van het kerkgebouw (thans Oecumenische Geloofsgemeenschap Kerk aan het Noordeinde).

Hiermee wordt een stap gezet om het 600 jaar oude kerkgebouw voor het nageslacht te bewaren.

Meer informatie vindt u op de pagina van de Stichting Vrienden.