Categorieën
Nieuws

Welkom

Welkom op de site van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft

Al 400 jaar komen Lutheranen bij elkaar in hun kerk in Delft. Oorspronkelijk in de kerk aan de Verwersdijk en vanaf 1764 in de oorspronkelijke kapel van de ernaast gelegen Nieuwe of st. Jorisgasthuis.
Onze traditie is ons veel waard en we vinden het een uitdaging om daar op eigentijdse wijze vorm aan te geven. De kleinste partner in de landelijke PKN maakt ook deel uit van de grote wereldwijde Lutherse Kerk.
Eredienst iedere zondag om 9.30 uur (tenzij anders vermeld in het dienstrooster).
De kerk is rolstoeltoegankelijk en heeft een ringleiding.

Adres:  Noordeinde 4, 2611 KH Delft
Predikant: drs. T.S. Smit
Telefoon: 06-51640302
E-mail: tacosiccosmit@gmail.com

De Evangelisch Lutherse Gemeente Delft is een bruisende Gemeente met tal van activiteiten. Wij nodigen u uit mee te doen!

Kijk eens rond op onze website.

Categorieën
Nieuws

Komende diensten en andere activiteiten

NB: Met ingang van 2018 is het rooster van de diensten ingrijpend gewijzigd.
De eerste zondag van de maand is er een dienst met viering van het Heilig Avondmaal geleid door onze predikant ds. Taco Smit. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De tweede zondag van de maand is er een vesper. Deze beginnen om 16.00 uur. .
De derde zondag van de maand is er een gastpredikant. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De vierde zondag van de maand is er een gezinsdienst of en leerdienst Deze diensten beginnen om 16.00 uur
Als de maand 5 zondagen telt dan is er geen dienst aan het Noordeinde maar vieren wij samen met de Hofkerk. Die diensten beginnen om 10.00 uur.

Zondag 28 mei 2023 ( Pinksteren)
Aanvang: 9.30 uur
Deze dienst wordt samen gevierd met Vrijzinnig Delft

Zondag 4 juni 2023 ( Trinitatis)
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: Ds. T.S. Smit
Orgel: W. Roodbergen
In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
De cantorij verleent haar medewerking

Zondag 11 juni 2023 (1e na Trinitatis)
Aanvang: 16.00 uur, Vesper
Voorganger: Ds. T.S. Smit
Orgel: Willemijn Roodbergen

Zondag 18 juni 2023 (2e na Trinitatis)
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: de heer C. Muusse
Orgel: Hein Jasperse

Zondag 25 juni 2023( 3e na Trinitatis)
Aanvang: 16.00 uur, vesper
Voorganger: de heer C. Muusse
Orgel:

Zondag 2 juli 2023
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: Ds. T.S. Smit
Orgel:
In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
De cantorij verleent haar medewerking

Komende activiteiten:
Iedere donderdag van 12.00 uur tot 13.00 uur ( let op: aangepaste tijd) is de kerk open voor orgelmuziek en ontmoeting.
Hier wordt speciaal aandacht besteed aan de oorlog in Oekraïne.

De koffieochtenden zijn weer begonnen. Dat is op de eerste maandag van de maand. De koffieochtend in juni gaat niet door 2023

Categorieën
Nieuws

Concerten en andere evenementen in de kerk

Open kerk op donderdag
Van 12.00 uur tot 13:00 uur is de kerk open. Er is een moment van gebed voor vrede in Oekraïne en in alle andere oorlogshaarden in de wereld


Zondag 19 februari 2023 : Aanvang 19.00 uur
Cantatevesper.
Aanvang : 19.00 uur ( !)
Voorganger: Ds. R. Oldenboom
Orgel: Bas de Vroome
In de dienst wordt uitgevoerd Cantate “Herr Jesu Christ,whar’ Mensch und Gott”BWV 127 door het Oude kerk Bachkoor olv Mark Tempelaars en mmv solisten en instrumentalisten.
Toegang is vrij. Aan het eind van de dienst is er wel een collecte ter dekking van de kosten.

Categorieën
Nieuws

Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk

Op 14 mei 2014 is de Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk aan het Noordeinde Delft opgericht ten overstaan van Notaris W. Boelens.
De Stichting  heeft als doel: Het werven en bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de instandhouding, renovatie en/of verbetering van het kerkgebouw aan het Noordeinde 4 te Delft .
Het bestuur bestaat  5 personen n.l.  2 kerkenraadsleden van de Evangelisch Lutherse Gemeente Delft, twee buurtgenoten en een persoon behorend tot de medegebruiker van het kerkgebouw( thans Oecumenische Geloofsgemeenschap Kerk aan het Noordeinde).

Hiermee wordt een stap  gezet om het 600 jaar oude kerkgebouw voor het nageslacht te bewaren!

Meer informatie vindt u op de pagina van de Stichting Vrienden.