Komende diensten en ander activiteiten

Geplaatst op: 13 juli 2020

NB: Met ingang van 2018 is het rooster van de diensten ingrijpend gewijzigd.
De eerste zondag van de maand is er een dienst met viering van het Heilig Avondmaal geleid door onze predikant ds. Taco Smit. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De tweede zondag van de maand is er een vesper. Deze beginnen om 16.00 uur. .
De derde zondag van de maand is er een gastpredikant. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De vierde zondag van de maand is er een gezinsdienst of en leerdienst Deze diensten beginnen om 16.00 uur
Als de maand 5 zondagen telt dan is er geen dienst aan het Noordeinde maar vieren wij samen met de Hofkerk. Die diensten beginnen om 10.00 uur

Tot nader bericht zijn de diensten alleen digitaal bij te wonenDeze dienst kunt u niet fysiek bijwonen maar is via Zoom te volgen. Een link krijgt u via een email van ds. Smit.

7 maart 2021 Oculi
Aanvang: 9.30 uur
In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd
Voorganger: Ds. T.S. Smit
Orgel: Willemijn Roodbergen

14 maart 2021 Oculi
Aanvang: 16.00 Vespers
Voorganger: Ds. T.S. Smit
Orgel: Willemijn Roodbergen

Of deze diensten fysiek kunnen worden bijgewoond is nog niet zeker.
Als dit nog niet fysiek mogelijk is dan zijn deze via Zoom te volgen. Een link krijgt u via een email van ds. Smit.

Komende activiteiten:

De koffieochtenden en andere activiteiten gaan vooralsnog niet door.