Komende diensten en ander activiteiten

Geplaatst op: 13 juli 2020

NB: Met ingang van 2018 is het rooster van de diensten ingrijpend gewijzigd.
De eerste zondag van de maand is er een dienst met viering van het Heilig Avondmaal geleid door onze predikant ds. Taco Smit. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De tweede zondag van de maand is er een huisdienst. Deze beginnen om 10.00 uur. De plaats wordt middels de zondagsbrief bekend gemaakt.
De derde zondag van de maand is er een gastpredikant. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De vierde zondag van de maand is er een gezinsdienst. Deze diensten beginnen om 16.00 uur
Als de maand 5 zondagen telt dan is er geen dienst aan het Noordeinde maar vieren wij samen met de Hofkerk. Die diensten beginnen om 10.00 uur

Zondag 7 december , 2e zondag van de advent
Voorganger: Ds. T.S. Smit
Orgel: W. Roodbergen
In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd
Aanvang 9.30 uur

Zondag 14 december , 3e zondag van de advent
Voorganger: De heer C.J. Muusse
Orgel: W. Roodbergen
Aanvang 16.00 uur !!!!

U kunt zich voor deze diensten opgeven bij ds. Taco Smit, zie eerder bericht.

Komende activiteiten:

De koffieochtenden en andere activiteiten gaan vooralsnog niet door.