Komende diensten en andere activiteiten

Geplaatst op: 13 juli 2020

NB: Met ingang van 2018 is het rooster van de diensten ingrijpend gewijzigd.
De eerste zondag van de maand is er een dienst met viering van het Heilig Avondmaal geleid door onze predikant ds. Taco Smit. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De tweede zondag van de maand is er een vesper. Deze beginnen om 16.00 uur. .
De derde zondag van de maand is er een gastpredikant. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De vierde zondag van de maand is er een gezinsdienst of en leerdienst Deze diensten beginnen om 16.00 uur
Als de maand 5 zondagen telt dan is er geen dienst aan het Noordeinde maar vieren wij samen met de Hofkerk. Die diensten beginnen om 10.00 uur.

U hoeft zich niet meer aan te melden voor de dienst. Wel wordt gevraagd 1,5 meter afstand te houden. Ook de huidige RIVM regels worden gevolgd. Zie elders op de website.
Deze dienst is ook te volgen via Zoom. U krijgt van ds. Smit een link.

19 september, 16e zondag na Trinitatis
Aanvang: 9.30 uur.
Voorganger: De heer C. Muusse
Orgel: Hein Jasperse

26 september, 17e zondag na Trinitatis
Aanvang: 16.00 uur: Vespers
Voorganger: Ds. T.S. Smit
Orgel: Chris de Graaf

3 oktober, 18e zondag na Trinitatis
Aanvang: 9.30 uur.
In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
De cantorij verleent haar medewerking
Voorganger: Ds. T.S. Smit
Orgel: Willemijn Roodbergen

10 oktober. 19re zondag na Trinitatis
Aanvang: 16.00 uur: Muziekvespers
Voorganger: Ds. T.S. Smit
Orgel: Willemijn RoodbergenKomende activiteiten:
Iedere donderdag van half één tot half twee is de kerk open voor orgelmuziek en ontmoeting.

De koffieochtenden gaan vooralsnog niet door.