Komende diensten en ander activiteiten

Geplaatst op: 13 juli 2020

NB: Met ingang van 2018 is het rooster van de diensten ingrijpend gewijzigd.
De eerste zondag van de maand is er een dienst met viering van het Heilig Avondmaal geleid door onze predikant ds. Taco Smit. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De tweede zondag van de maand is er een huisdienst. Deze beginnen om 10.00 uur. De plaats wordt middels de zondagsbrief bekend gemaakt.
De derde zondag van de maand is er een gastpredikant. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De vierde zondag van de maand is er een gezinsdienst. Deze diensten beginnen om 16.00 uur
Als de maand 5 zondagen telt dan is er geen dienst aan het Noordeinde maar vieren wij samen met de Hofkerk. Die diensten beginnen om 10.00 uur.

Zondag 16 augustus 2020, 9e zondag na Trinitatis, aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. R. van Essen
Orgel: Willemijn Roodbergen

Zondag 23 augustus 2020, 10e zondag na Trinitatis, aanvang 16.00 uur
Voorganger: De heer C. Muusse
Orgel: Willemijn Roodbergen


Zondag 30 augustus, 11e zondag na Trinitatis
Dit is de 5e zondag van de maand die wij samen met de Hofkerk vieren. Er is dan geen dienst aan het Noordeinde .

U kunt zich voor deze diensten opgeven bij ds. Taco Smit, zie eerder bericht.

Komende activiteiten:

Daarnaast zijn er nog vele andere activiteiten zoals  de koffieochtenden en de (bijbel) kringen.
Het complete aanbod leest in bijgaande folder: