Categorie├źn
Nieuws

Komende diensten en andere activiteiten

Het plan is om per 1 maart te gaan fuseren met de Protestantse Gemeente Delft. Wij houden dan onze vieringen samen met de Hofkerk.
In de Lutherse kerk aan het Noordeinde wordt vooralsnog de eerste zondag van de maand een avondmaalsdienst gehouden volgens de lutherse liturgie.
De derde zondag worden er (muziek)vespers gehouden.
Hieronder de diensten die in de lutherse kerk worden gehouden. De overige zondagen zijn de diensten in de Hofkerk of in samenwerking met de HI4 in de Vierhovenkerk.
Zie hiervoor het Protestants kerkblad of de website van de PGD.

Diensten:

Zondag 11 februari ,.Quinquagesima.
Vespers.
Voorganger: ds. T.S. Smit
Organist: Willemijn Roodbergen

Woensdag 14 februari Aswoensdag
Op woensdag 14 februari is er een oecumenische gebedsviering in de Franciscus en
Clarakerk (Raamstraatkerk). De voorgangers zijn ds. T. Smit en J. de Boer, pw. Aan de viering verleent het Franciscuskoor o.l.v. J. de Jong zijn medewerking.
Aanvang: 19.30 uur

Zondag 3 maart (Reminiscere) 9:30 u.
in deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
De Cantorij verleent haar medewerking
Voorganger: ds. T.S. Smit
Organist: Willemijn Roodbergen