Over de gemeente

Een stukje geschiedenis

Reeds in 1520 kwamen de aanhangers van de Lutherse leer in Delft voor. Het duurde vanwege de vervolgingen en de boventoon van het Calvinisme na de reformatie tot 1611 waarin enkele Lutheranen besloten een gemeenschap te stichten met de Evangelisch- Lutherse gemeente in Den Haag en daarvoor een eigen predikant te benoemen. Wij beschouwen dit als het begin van de Lutherse Gemeente Delft. Het 400-jarig bestaan is samen  met onze zustergemeente uit Den Haag feestelijk herdacht.
Nadat de diensten eerst bij de gemeenteleden thuis werd gehouden werden de diensten vanaf 1643 gehouden in twee doorgebroken huizen aan de Verwersdijk. Helaas  zijn deze huizen verwoest bij de ontploffing van 12 oktober 1654 van het nabij gelegen kruitmagazijn. Met veel hulp werd de kerk weer opgebouwd
Na de erkenning van de gemeente door de Schepenen in 1674, het verval van de kerk aan de Verwersdijk maar ook door de toename van het aantal leden werd omgezien naar een ander gebouw. Het gemeentebestuur van Delft was  bereid om  het voormalig Dolhuis aan het Noordeinde af te staan. Dat was in 1764. Na twee jaar verbouwen is het voormalige pakhuis met een feestelijk dienst op 9 november 1766 in gebruik genomen.
Tot de dag van vandaag ( bijna twee en een halve eeuw dus) is dit gebouw in gebruik bij onze gemeente.

Willen graag het Luthers geluid in Delft laten blijven klinken en hebben dat vervat in ons beleidsplan 2011-2017 die u kun t lezen door hier aan ten klikken  beleidsplan 2012-2017 elg delft