Stichting vrienden van de Lutherse kerk

De Stichting Vrienden van de Lutherse kerk aan het Noordeinde in Delft is op 14 mei 2014 opgericht ten overstaan van notaris Boelens te Delft.

De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 606829473 en heeft als RSIN nummer: 854014287.

De stichting is door de belastingdienst aangewezen als culturele ANBI. Giften aan de stichting zijn hierdoor extra fiscaal aantrekkelijk.
Het nummer van de bankrekening is: NL96RABO0183600606

De stichting heeft als doel:
Het werven en bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de instandhouding, renovatie en/of verbetering van het kerkgebouw aan het Noordeinde 4 te Delft met de bijbehorende ruimten, pastorie, met inbegrip van de in de gebouwen aanwezige installaties en het kerkelijk erfgoed; en het verrichten van alle verdere handelingen die met de het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of bevorderlijk kunnen zijn.
Een heel mond vol maar het komt hier op neer dat belanghebbenden zich hebben verenig dom dit unieke 600 jaar oude rijksmonument voor het nageslacht te bewaren. Dat manifesteer zich dan ook in het bestuur. 2 leden zijn afkomstig uit de Evangelisch Lutherse Gemeente Delft, twee leden zijn buurtbewoners en 1 lid is afgevaardigd namens de belangrijkste huurder ”Kerk aan het Noordeinde”.

Het Bestuur is als volgt samengesteld:
A.C. van Elsen, voorzitter ( namens de buurtbewoners)
D.G.R. van Loenen, penningmeester ( namens de Evangelisch Lutherse gemeente Delft)
T.S. Smit, lid (namens de Evangelisch Lutherse gemeente Delft)
lid: vacature
lid: Vacature

Het contactadres is: van der Kamlaan 30, 2625 KM, Delft.

Op deze pagina van de website worden alle activiteiten van de Stichting vermeld.
Klik voor het jaarverslag en financiële verantwoording hier: Financieel overzicht 2020-2021 en begroting 2023