Samenwerking

Onze gemeente maakt landelijk deel uit van de Protestantse Kerk In Nederland maar (nog) niet van de Protestantse Gemeente Delft. Wel is er veel samenwerking met andere (wijk(gemeenten in Delft waar onder de huurder van onze kerk Kerk aan het Noordeinde ( www. kerkaanhetnoordeinde.nl).
Ook is er veelvuldig contact met de wijkgemeente Hofkerk en de Oud-Katholike Parochie Delft.