Orgel

orgelpijpIn de prachtige, 600 jaar oude,  Lutherse kerk in Delft staat een historisch orgel dat in 1889 gebouwd is door Petrus van Oeckelen.
Recentelijk is geconstateerd dat, om het orgel voor de komende generatie te behouden, een grote restauratie noodzakelijk was. In opdracht van de kerkenraad is er, mede na consultatie van een Rijksorgeladviseur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(RCE), door de erkende orgeladviseur de heer Cees van der Poel een restauratieplan ontwikkeld.
De begroting kwam neer op ongeveer € 250.000,-
Dit kon niet door de gemeente worden gefinancierd. Daarom is besloten om het plan in twee fases uit te voeren. Na een zorgvuldige selectie is gekozen voor de fa Reil uit Heerde  De eerste fase is in oktober gereed gekomen. In deze fase zijn met name de windladen van het hoofdwerk en het pedaal gerestaureerd. Maar nog veel meer. Zie voor meer informatie bijgaande folder.

Folder van Oeckelenorgel oktober 2016

De totale kosten van deze fase bedrieg ruim € 140.000,-.
Wij gaan nu vrolijk op weg  om de middelen voor de tweede fase bijeen te brengen.
Uw gift blijft welkom op rekening NL36INGB0000173778 tnv Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft Restauratiefonds.