Categorie├źn
Geen categorie

Toekomst kerkgebouw

De Evangelisch-lutherse Gemeente Delft heeft het voornemen om te fuseren met de Protestantse Gemeente Delft.
Het kerkgebouw aan het Noordeinde zal niet worden toegevoegd aan het vastgoed van de PGD maar worden ondergebracht in een Stichting.
De oprichting van deze stichting zal op korte termijn zijn beslag hebben.
In nauwe samenwerking met de Stichting Vrienden van de Lutherse kerk en de Lutherse gemeente is in januari een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd voor buurtgenoten, donateurs van de st. Vrienden en de gemeenteleden.
In deze bijeenkomst zijn de toekomstplannen besproken. Van te voren is aan iedereen om idee├źn gevraagd.
Op 22 juni 2023 is er weer een bijeenkomst geweest waar de stand van zaken en de ingebrachte plannen zijn besproken.
Het was een vruchtbare bijeenkomst. Het plan is om tzt de inrichting van de kerkzaal te wijzigen. Op die avond is er een commissie gevormd die dat project gaat begeleiden. Ook hebben zich mensen aangemeld voor de stichting Vrienden. van de Lutherse kerk.
De komende maanden zal hard worden gewerkt aan de oprichting van de Stichting die het gebouw zal gaan exploiteren.