Categorieën
Nieuws

Concerten en andere evenementen in de kerk

De vespers in de Lutherse kerk van Delft

Op iedere derde zondag van de maand heet de Lutherse kerk van Delft u van harte welkom om de vespers mee te vieren. De vespers of het avondgebed behoren oorspronkelijk tot de getijdengebeden in de rooms-katholieke en oosters-orthodoxe kerk en het tijdstip van deze korte viering ligt aan het eind van de middag of het begin van de avond. In Delft kennen we deze viering van de Cantatevespers die een zevental keren per jaar plaats vinden in de Oude en Nieuwe kerk en sinds enkele jaren ook één of twee maal in de Lutherse kerk. Enkele jaren geleden besloot de Lutherse gemeente tweemaal per maand de vespers in te voeren. In iedere vesperviering wordt de orde voor een getijdengebed gevolgd zoals deze is aangegeven in lied 190a in het nieuwe liedboek. We zingen samen de vaste gedeelten van deze orde en de psalm(en) en liederen. Momenten van stilte, gebed en de evangelielezing, waaraan meestal een korte inleiding vooraf gaat, maken de vespers tot een moment in de week waarop ruimte is voor rust en bezinning. Omdat muziek een wezenlijk onderdeel is van de Lutherse eredienst is besloten op de tweede zondag van de maand het accent te leggen op de muziek. Behalve de muziek die voorafgaat aan de viering en die deze afsluit is er nog op twee andere momenten ruimte voor muziek. De muziek die wordt uitgezocht sluit zo veel mogelijk aan aan bij het karakter van de zondag dat bepaald wordt door de lezing. Organist Willemijn Roodbergen speelt deze op het fraaie Van Oeckelenorgel, maar ook is er van tijd tot tijd een zanger of instrumentalist


zondag 28 januari vinden de Cantatevespers plaats in de Lutherse kerk. Dan wordt Cantate BWV 73 “Herr, wie du willst, so schick’s mit mir” uitgevoerd onder leiding van dirigent Mark Tempelaars. De aanvang is dan 19:00 uur. De gewoonlijke aanvangstijd van de vespers in de Lutherse kerk is 16:00 uur.