Categorieën
Nieuws

Komende diensten en andere activiteiten

NB: Met ingang van 2018 is het rooster van de diensten ingrijpend gewijzigd.
De eerste zondag van de maand is er een dienst met viering van het Heilig Avondmaal geleid door onze predikant ds. Taco Smit. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De tweede zondag van de maand is er een vesper. Deze beginnen om 16.00 uur. .
De derde zondag van de maand is er een gastpredikant. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De vierde zondag van de maand is er een gezinsdienst of en leerdienst Deze diensten beginnen om 16.00 uur
Als de maand 5 zondagen telt dan is er geen dienst aan het Noordeinde maar vieren wij samen met de Hofkerk. Die diensten beginnen om 10.00 uur.

Zondag 3 september( 13e na Trinitatis)
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: Ds. T.S. Smit
Orgel: Willemijn Roodbergen
In deze dienst wodrt het Heilig Avondmaal gevierd.
De cantorij verleent aan deze dienst haar medewerking

Zondag 10 september 2023 (14e na Trinitatis)
Aanvang: 16.00 uur, Muziekvespers
Voorganger: Dhr. C. Muusse
Orgel: Willemijn Roodbergen

Zondag 17 september( 15e na Trinitatis)
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: Dhr. C. Muusse
Orgel: Willemijn Roodbergen

Zondag 24 september 2023 (16e na Trinitatis)
Aanvang: 16.00 uur, Vespers
Voorganger: Ds. T.S. Smit
Orgel: Willemijn Roodbergen


Zondag 1 oktober( 17e na Trinitatis)
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: Ds. T.S. Smit
Orgel: Willemijn Roodbergen
In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd
De cantorij verleent aan deze dienst haar medewerking.

Zondag 8 oktober( 18e na Trinitatis)
Deze zondag wordt de dienst samen gevierd met de Lutherse Gemeente Den Haag.
In de Lutherse kerk in Delft is er dus geen dienst.


Komende activiteiten:

Iedere donderdag van 12.00 uur tot 13.00 uur ( let op: aangepaste tijd) is de kerk open voor orgelmuziek en ontmoeting.
Hier wordt speciaal aandacht besteed aan de oorlog in Oekraïne.

Categorieën
Nieuws

Concerten en andere evenementen in de kerk

Open kerk op donderdag
Van 12.00 uur tot 13:00 uur is de kerk open. Er is een moment van gebed voor vrede in Oekraïne en in alle andere oorlogshaarden in de wereld

Open Monumentendag
Ook dit jaar is de Lutherse kerk weer open voor Open Monumentendag.
U kunt het het eeuwenoude interieur en, niet te vergeten, de houten beelden die de beeldenstorm hebben overleefd bezichtigen.
Het in de brochure aangekondigde concert van het meidenkoor Cantiamo gaat door omstandigheden helaas niet door.
In Delft is het tegelijkertijd Nationale Orgeldag.
In dat kader wordt er om 14.15 door Willemijn Roodbergen een toelichting gegeven op het Van Oeckelenorgel en darna door haar bespeeld. Hierbij komen alle facetten van het orgel naar voren.
Dit in het kader van de Nationale Orgeldag dat dit jaar in Delft plaats vindt.

Categorieën
Nieuws

Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk

Op 14 mei 2014 is de Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk aan het Noordeinde Delft opgericht ten overstaan van Notaris W. Boelens.
De Stichting  heeft als doel: Het werven en bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de instandhouding, renovatie en/of verbetering van het kerkgebouw aan het Noordeinde 4 te Delft .
Het bestuur bestaat  5 personen n.l.  2 kerkenraadsleden van de Evangelisch Lutherse Gemeente Delft, twee buurtgenoten en een persoon behorend tot de medegebruiker van het kerkgebouw( thans Oecumenische Geloofsgemeenschap Kerk aan het Noordeinde).

Hiermee wordt een stap  gezet om het 600 jaar oude kerkgebouw voor het nageslacht te bewaren!

Meer informatie vindt u op de pagina van de Stichting Vrienden.

Categorieën
Nieuws

Welkom

Welkom op de site van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft

Al 400 jaar komen Lutheranen bij elkaar in hun kerk in Delft. Oorspronkelijk in de kerk aan de Verwersdijk en vanaf 1764 in de oorspronkelijke kapel van de ernaast gelegen Nieuwe of st. Jorisgasthuis.
Onze traditie is ons veel waard en we vinden het een uitdaging om daar op eigentijdse wijze vorm aan te geven. De kleinste partner in de landelijke PKN maakt ook deel uit van de grote wereldwijde Lutherse Kerk.
Eredienst iedere zondag om 9.30 uur (tenzij anders vermeld in het dienstrooster).
De kerk is rolstoeltoegankelijk en heeft een ringleiding.

Adres:  Noordeinde 4, 2611 KH Delft
Predikant: drs. T.S. Smit
Telefoon: 06-51640302
E-mail: tacosiccosmit@gmail.com

De Evangelisch Lutherse Gemeente Delft is een bruisende Gemeente met tal van activiteiten. Wij nodigen u uit mee te doen!

Kijk eens rond op onze website.