Welkom

Geplaatst op: 3 januari 2014

Welkom op de site van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft

Al 400 jaar komen Lutheranen bij elkaar in hun kerk in Delft. Oorspronkelijk in de kerk aan de Verwersdijk en vanaf 1764 in de oorspronkelijke kapel van de ernaast gelegen Nieuwe of st. Jorisgasthuis.
Onze traditie is ons veel waard en we vinden het een uitdaging om daar op eigentijdse wijze vorm aan te geven. De kleinste partner in de landelijke PKN maakt ook deel uit van de grote wereldwijde Lutherse Kerk.
Eredienst iedere zondag om 9.30 uur (tenzij anders vermeld in het dienstrooster).
De kerk is rolstoeltoegankelijk en heeft een ringleiding.

Adres:  Noordeinde 4, 2611 KH Delft
Predikant: drs. T.S. Smit
Telefoon: 06-51640302
E-mail: tacosiccosmit@gmail.com

De Evangelisch Lutherse Gemeente Delft is een bruisende Gemeente met tal van activiteiten. Wij nodigen u uit mee te doen!

Kijk eens rond op onze website.

Komende diensten

Geplaatst op: 25 augustus 2016

Zondag  14 mei 2017, vierde zondag na Pasen, Cantate
Dienst om 9.30 uur
Voorganger is drs. ing. C. Muusse
Het orgel wordt bespeeld door Willemijn Roodbergen

Zondag  21 mei 2017, vijfde zondag na Pasen, Rogate
Dienst om 9.30 uur
Voorganger is pastor Guus Ruijl
Het orgel wordt bespeeld door Chris de Graaf
In deze dienst wordt de jaarlijkse bloemendienst gehouden. De ingezamelde bloemen worden na de dienst als blijk van medeleven bij gemeenteleden gebracht die vanwege hun gezondheid of hoge leeftijd niet meer naar de kerk kunnen komen.

 

 

Lutherlezingen: In 25 stappen naar 2017

Geplaatst op: 20 november 2014

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel te Wittenberg ophing. We willen deze gebeurtenis, die we wel het begin van de reformatie of hervorming noemen, zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan. In 25 bijeenkomsten tussen nu en die dag gaan we de ideeën van Luther dichterbij halen.

Steeds zal er op de tweede dinsdag van de maand, om 19.30 uur een bijeenkomst zijn in de consistoriekamer van de Ev. Lutherse Gemeente aan het Noordeinde 4. We beginnen met koffie/thee en een inleiding. Om 20.00 uur nemen we een van de onderstaande onderwerpen bij de kop. Om 21.00 uur is er pauze waarna we een open dialoog hebben. Om 21.30 bespreken we voor de liefhebbers nog 4 nieuwe stellingen.
Iedereen is welkom, de toegang is gratis. Een bijdrage in de kosten wordt geapprecieerd.
Sprekers kunnen variëren, er wordt nog overlegd met gegadigden en de onderwerpen kunnen daardoor nog komen te veranderen. De vaste begeleider op alle avonden is drs. ing. Cees J. Muusse voorganger in onze  gemeente.

Klik hier voor het volledige programma: In 25 stappen naar 2017

De eerstvolgende bijeenkomst is:  dinsdag  9 mei  2017 aanvang 20.00 uur

Let op: Wij beginnen met een zg Tischrede om 18.00 uur.
Tijdens deze informele maaltijd is er gelegenheid tot open discussie over elk onderwerp dat met dit Lutherjaar te maken heeft. Net zoals Luther dat in zijn tijd samen met vele maaltijdgenoten deed. De avond begint om 18.00 uur en eindigt om 20.00 uur, een eenvoudige maaltijd zal voor ons gereed gemaakt worden. In verband met de organisatie graag opgeven via een lijst in de consistorie of via info@elgdelft.nl

Voor de presentaties van de goed bezochte eerste twee avonden kunt u hier hier klikken:
Luther Lezingen 1e STAP
Luther Lezingen 2e STAP

Sponsoractie Van Oeckelenorgel

Geplaatst op: 11 september 2014

Op 7 september 2014 na de dienst is het startsein gegeven voor de sponsoring actie voor de eerste fase van de restauratie van het historische Van Oeckelenorgel.  Op 22 oktober 2016 is het orgel weer feestelijk in gebruik genomen.
Wij gaan vrolijk verder met de sponsoractie om de tweede fase, het bovenwerk, te kunnen restaureren.
Een voorzichtige raming van de tweede fase komt uit op € 55.0000,-.
Wat houdt de sponsoractie in?
Uitgezocht is hoeveel orgelpijpen het orgel heeft, dat zijn er 1378.
De mogelijkheid wordt geboden 1 van de pijpen te sponsoren.
Ieder register heeft een kleur. Er zijn 11 verschillende kleuren. Voor iedere kleur  staat een bedrag tussen de € 5,- en de € 200,-. Zo hoort € 100,- bv. bij de kleur geel.
Stel u betaalt een bedrag van € 100,- voor de restauratie op bankrekening nr. NL36INGB0000173778 tnv Restauratiefonds Evangelisch Lutherse Gemeente Delft.
U krijgt dan van de kerkrentmeesters een bedankbrief die tevens dient als bewijs voor de aftrek bij uw belastingaangifte als gift. In deze brief staat dan om welke pijp u heeft gesponsord bv. Bourdon 16. Deze pijp krijgt dan in het bestand op de website  en het bord in de consistorie een geel rondje.
Het is de bedoeling dat het hele bord één kleurig geheel wordt.

De stand van de tweede fase per 1 mei  2017   :   € 110,-.
Voor een overzicht klik hier: 4.website .orgelpijpen 1 mei.2017

Wilt u meer informatie dan kunt u een email sturen naar info@elgedelft.nl of bij de kerkrentmeesters (zie contactpersonen op deze site)

Help de laatste fase van het de orgel te restaureren en sponsor een orgelpijp!!!

 

20.orgelpijpen

Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk opgericht

Geplaatst op: 14 mei 2014

Op 14 mei 2014 is de Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk aan het Noordeinde Delft opgericht ten overstaan van Notaris W. Boelens.
De Stichting  heeft als doel: Het werven en bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de instandhouding, renovatie en/of verbetering van het kerkgebouw aan het Noordeinde 4 te Delft .
Het bestuur bestaat  5 personen n.l.  2 kerkenraadsleden van de Evangelisch Lutherse Gemeente Delft, twee buurtgenoten en een persoon behorend tot de medegebruiker van het kerkgebouw( thans Oecumenische Geloofsgemeenschap Kerk aan het Noordeinde).

Hiermee wordt een stap  gezet om het 600 jaar oude kerkgebouw voor het nageslacht te bewaren!

Meer informatie vindt u op de pagina van de Stichting Vrienden.