Welkom

Geplaatst op: 3 januari 2014

Welkom op de site van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft

Al 400 jaar komen Lutheranen bij elkaar in hun kerk in Delft. Oorspronkelijk in de kerk aan de Verwersdijk en vanaf 1764 in de oorspronkelijke kapel van de ernaast gelegen Nieuwe of st. Jorisgasthuis.
Onze traditie is ons veel waard en we vinden het een uitdaging om daar op eigentijdse wijze vorm aan te geven. De kleinste partner in de landelijke PKN maakt ook deel uit van de grote wereldwijde Lutherse Kerk.
Eredienst iedere zondag om 9.30 uur (tenzij anders vermeld in het dienstrooster).
De kerk is rolstoeltoegankelijk en heeft een ringleiding.

Adres:  Noordeinde 4, 2611 KH Delft
Predikant: drs. T.S. Smit
Telefoon: 06-51640302
E-mail: tacosiccosmit@gmail.com

De Evangelisch Lutherse Gemeente Delft is een bruisende Gemeente met tal van activiteiten. Wij nodigen u uit mee te doen!

Kijk eens rond op onze website.

Concert Carminisconcort zondag 9 juli 2017 om 15.00 uur

Geplaatst op: 21 juni 2017

In het kader van het Luther/Reformatiejaar wordt er op zondag 9 juli om 15.00 uur in de kerk aan het Noordeinde 4 een concert gegeven door het Carminisconcort, bestaande uit Ineke Baksteen sopraan, Margareth Iping mezzosopraan, Juun Voorhoeve gamba en barokgitaar en Tjalling Roosjen orgel. Muziek van Schütz,Schein,Scheidt,Pachelbel, Praetorius en Weckmann.Daarnaast is er uitleg en samenzang door de aanwezigen. Begeleiding hiervan is in handen van Willemijn Roodbergen.

De toegang is gratis maar bij de uitgang is er een collecte.

Komende diensten

Geplaatst op: 25 augustus 2016

Zondag  25  juni 2017, 2e zondag na Trinitatis, Doopdienst
Dienst om 9.30 uur
Voorganger is ds. Taco Smit
Het orgel wordt bespeeld door Willemijn Roodbergen
In deze dienst zal Jasmijn, dochter van Mark en Gerdien de Keijzer-Bakker, worden gedoopt.
Deze zondag zal er speciaal aandacht worden besteed aan de Augsburgse  Confessie.

Let op: Alle dienst in de maanden juli en augustus beginnen om10.00 uur!!

Zondag  2 juli 2017, 3e zondag na Trinitatis
Dienst om 10.00 uur in de Vijverhof,
Zagwijnpad Voorganger is ds. Taco Smit
Het orgel wordt bespeeld door  Chris de Graaf
In deze dienst wodrt het Heilig Avondmaal gevierd.
Aan deze dienst verleent de Cantorij haar medewerking onder leiding van Wim Loef.

Zondag  9 juli  2017, 4e zondag na Trinitatis
Dienst om 10.00 uur
Voorganger is drds. ing. Cees Muusse
Het orgel wordt bespeeld door Willemijn Roodbergen

Activiteiten ELG Delft in het Luther-/reformatiejaar

Geplaatst op: 20 november 2014

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel te Wittenberg ophing. We willen deze gebeurtenis, die we wel het begin van de reformatie of hervorming noemen, zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zo heeft onze gemeente een aantal activiteiten georganiseerd. Hier onder de hoofdlijnen. Voor een meer uitgebreide toelichting zie de folder via onderstaande link.

Folder activiteiten ELG Delft

zondag 25 juni 2017 9.30 uur
Viering “Gedenkdag der Augsburgse Confessie
In de dienst , die om 9.30 uur begint, zal hier extra aandacht aan worden besteed.

zondag 9 juli 2017 15.00 uur
Concert met Lutherliederen door Carminisconcort. Zie bericht hier boven

dinsdag 12 september 19.30 uur
Avond in het kader van 25 stappen naar 31 oktober 2017 o.l.v drs. Ing .C.J. Muusse
Toegang vrij.

woensdag 27 september van 19.30 uur tot 21.30 uur
Op deze zangavond zingen wij Luther-liederen onder begeleiding van Wim Loef, cantor van de Lutherse cantorij en van de Vierhoven wijkgemeente. Ds. Kees van der Horst zal de liederen van een toelichting voorzien.

maandag 2 oktober, 10.30 uur
Aan het eind van het Reformatiejaar krijgt de gebruikelijke koffieochtend een extra feestelijk tintje!
Over het programma zijn nog geen details bekend maar het belooft een mooie bijeenkomst te worden met lunch!

dinsdagen 19 september en 17 oktober, 20.00 uur
Ter voorbereiding op de dienst van zondag 29 oktober zal onze predikant, ds. Taco Smit, 2 avonden organiseren. Op deze avonden wordt het onderwerp “Om de vrijheid van een christenmens” verder uitgediept

zondag 29 oktober , 15.00 uur
Feestelijke gezamenlijke slotdienst van de Protestantse Gemeente Delft en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft in de Oude kerk om 15.00 uur.
Deze dienst heeft als motto”zingend vieren wij de reformatie”.
In deze dienst zal een samengesteld koor van leden vanuit alle PGD en ELG Delft koren de cantate “Alles wat ihr tut van Buxtenhude uitvoeren. na de dienst kan er, onder genot van koffie/thee of iets anders , nog worden nagepraat over”Wat betekent de reformatie voor u?

Sponsoractie Van Oeckelenorgel

Geplaatst op: 11 september 2014

Op 7 september 2014 na de dienst is het startsein gegeven voor de sponsoring actie voor de eerste fase van de restauratie van het historische Van Oeckelenorgel.  Op 22 oktober 2016 is het orgel weer feestelijk in gebruik genomen.
Wij gaan vrolijk verder met de sponsoractie om de tweede fase, het bovenwerk, te kunnen restaureren.
Een voorzichtige raming van de tweede fase komt uit op € 55.0000,-.
Wat houdt de sponsoractie in?
Uitgezocht is hoeveel orgelpijpen het orgel heeft, dat zijn er 1378.
De mogelijkheid wordt geboden 1 van de pijpen te sponsoren.
Ieder register heeft een kleur. Er zijn 11 verschillende kleuren. Voor iedere kleur  staat een bedrag tussen de € 5,- en de € 200,-. Zo hoort € 100,- bv. bij de kleur geel.
Stel u betaalt een bedrag van € 100,- voor de restauratie op bankrekening nr. NL36INGB0000173778 tnv Restauratiefonds Evangelisch Lutherse Gemeente Delft.
U krijgt dan van de kerkrentmeesters een bedankbrief die tevens dient als bewijs voor de aftrek bij uw belastingaangifte als gift. In deze brief staat dan om welke pijp u heeft gesponsord bv. Bourdon 16. Deze pijp krijgt dan in het bestand op de website  en het bord in de consistorie een geel rondje.
Het is de bedoeling dat het hele bord één kleurig geheel wordt.

De stand van de tweede fase per 1 mei  2017   :   € 110,-.
Voor een overzicht klik hier: 4.website .orgelpijpen 1 mei.2017

Wilt u meer informatie dan kunt u een email sturen naar info@elgedelft.nl of bij de kerkrentmeesters (zie contactpersonen op deze site)

Help de laatste fase van het de orgel te restaureren en sponsor een orgelpijp!!!

 

20.orgelpijpen

Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk opgericht

Geplaatst op: 14 mei 2014

Op 14 mei 2014 is de Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk aan het Noordeinde Delft opgericht ten overstaan van Notaris W. Boelens.
De Stichting  heeft als doel: Het werven en bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de instandhouding, renovatie en/of verbetering van het kerkgebouw aan het Noordeinde 4 te Delft .
Het bestuur bestaat  5 personen n.l.  2 kerkenraadsleden van de Evangelisch Lutherse Gemeente Delft, twee buurtgenoten en een persoon behorend tot de medegebruiker van het kerkgebouw( thans Oecumenische Geloofsgemeenschap Kerk aan het Noordeinde).

Hiermee wordt een stap  gezet om het 600 jaar oude kerkgebouw voor het nageslacht te bewaren!

Meer informatie vindt u op de pagina van de Stichting Vrienden.