Welkom

Geplaatst op: 3 januari 2014

Welkom op de site van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft

Al 400 jaar komen Lutheranen bij elkaar in hun kerk in Delft. Oorspronkelijk in de kerk aan de Verwersdijk en vanaf 1764 in de oorspronkelijke kapel van de ernaast gelegen Nieuwe of st. Jorisgasthuis.
Onze traditie is ons veel waard en we vinden het een uitdaging om daar op eigentijdse wijze vorm aan te geven. De kleinste partner in de landelijke PKN maakt ook deel uit van de grote wereldwijde Lutherse Kerk.
Eredienst iedere zondag om 9.30 uur (tenzij anders vermeld in het dienstrooster).
De kerk is rolstoeltoegankelijk en heeft een ringleiding.

Adres:  Noordeinde 4, 2611 KH Delft
Predikant: drs. T.S. Smit
Telefoon: 06-51640302
E-mail: tacosiccosmit@gmail.com

De Evangelisch Lutherse Gemeente Delft is een bruisende Gemeente met tal van activiteiten. Wij nodigen u uit mee te doen!

Kijk eens rond op onze website.

Concerten en andere evenementen in de kerk

Geplaatst op: 29 januari 2019

De Lutherse kerk is , vanwege de goede akoestiek en vele voorzieningen, uitermate geschikt voor concerten.
De komende tijd staat er weer een aantal op het programma.
Aanvangstijd is 16:00 uur en de duur ca. één uur.

MUZIEK OP DE ZATERDAGMIDDAG’

Zo hebben we de serie concerten genoemd waarvan de opbrengsten bedoeld zijn voor de 2e fasevan de restauratie van ons orgel.

Op zaterdag 11 mei gaf het Carminis Consort een zeer geslaagd concert in onze kerk. Een 35-tal toehoorders genoten van de zang van de twee sopranen en de instrumentale muziek op het klavecimbel en de vihuele of barokgitaar, een instrument dat prachtig klinkt in de intieme ruimte van onze kerk.

Op zaterdag 15 juni wordt de serie voortgezet met een concert door Capella Vocale, een  kamerkoor uit Leiden o.l.v. Monique Schendelaar, dat een geheel Engels programma brengt metuziek van o.a. Byrd, Tomkins, Elgar en Rutter. Onze organist Chris de Graaf zal enige orgelsoli ten gehore brengen. Ook dit concert belooft weer bijzonder te worden. Aanvang: 16.00 uur.
Toegang: 13 euro in de voorverkoop via www.capellavocale.nl, 15 euro aan de deur, 10 euro
voor Vrienden van de Lutherse Kerk en 8 euro voor kinderen < 12 jaar.
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is affiche-Capella-Vocale-1.jpeg

 Een week later, op zaterdag 22 juni, laat organist Bert Wisgerhof ons orgel horen. Hij speelt werken van o.a. Niels Gade, Barend Litzau en Sonate 8 van Joseph Rheinberger, muziek die op het Van Oeckelenorgel zeer goed klinkt.  Toegang is gratis. De opbrengst van de collecte na afloop is bedoeld voor de 2e fase van de  restauratie van het orgel.

De serie concerten wordt vervolgd op de zaterdagen in oktober met orgelconcerten en ook weer  een concert met een ensemble voor barokmuziek. De precieze informatie hierover volgt in september.

 

Komende diensten en andere activiteiten

Geplaatst op: 25 augustus 2016

NB: Met ingang van 2018 is het rooster van de diensten ingrijpend gewijzigd.
De eerste zondag van de maand is er een dienst met viering van het Heilig Avondmaal geleid door onze predikant ds. Taco Smit. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De tweede zondag van de maand is er een ochtendgebed. Deze beginnen om 10.00 uur.
De derde zondag van de maand is er een gastpredikant. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De vierde zondag van de maand is er een gezinsdienst. Deze diensten beginnen om 16.00 uur
Als de maand 5 zondagen telt dan is er geen dienst aan het Noordeinde maar vieren wij samen met de Hofkerk. Die diensten beginnen om 10.00 uur.

Het rooster voor de komende weken is als volgt:

Zondag 26 mei 2019, Rogate , (Bidt)gezinsdienst
Aanvang: 16.00 uur, middagviering/gezinsdienst
Voorganger:  De heer C. Muusse
Organist:  Willemijn Roodbergen

Zondag 2 juni 2019, Exaudi (Hoor)
Aanvang:  9.30 uur
Voorganger:  ds T.S. Smit
Organist:  Willemijn Roodbergen
In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd

Donderdag 30 mei 2019, Hemelvaartsdag
Met hemelvaart gaan wij naar de Hofkerk, Cort van de Lindenstraat 1, De gezamenlijke viering zal er een zijn met gebeden, gedichten en liederen.
Aanvang: 9.30 uur

Komende activiteiten:
Op zondag 26 mei vindt er in de Oude kerk van 19.00 uur tot 20.00 uur een cantatevesper plaats. Het betreft de Bachcantate “Bisher habt er nichts gebeten in meinen Namen”.

Op donderdagavond 6 juni is er de jaarlijkse Hugo de Grootlezing in de Nieuwe Kerk . Het onderwerp is : de open samenleving en haar grenzen.

Daarnaast zijn er nog vele andere activiteiten zoals  de koffieochtenden en de (bijbel) kringen.
Het complete aanbod leest in bijgaande folder:  activiteitenformulier 2018-2019

Sponsoractie Van Oeckelenorgel

Geplaatst op: 11 september 2014

Op 7 september 2014 na de dienst is het startsein gegeven voor de sponsoring actie voor de eerste fase van de restauratie van het historische Van Oeckelenorgel.  Op 22 oktober 2016 is het orgel weer feestelijk in gebruik genomen.
Wij gaan vrolijk verder met de sponsoractie om de tweede fase, het bovenwerk, te kunnen restaureren.
Een voorzichtige raming van de tweede fase komt uit op € 55.0000,-.
Wat houdt de sponsoractie in?
Uitgezocht is hoeveel orgelpijpen het orgel heeft, dat zijn er 1378.
De mogelijkheid wordt geboden 1 van de pijpen te sponsoren.
Ieder register heeft een kleur. Er zijn 11 verschillende kleuren. Voor iedere kleur  staat een bedrag tussen de € 5,- en de € 200,-. Zo hoort € 100,- bv. bij de kleur geel.
Stel u betaalt een bedrag van € 100,- voor de restauratie op bankrekening nr. NL36INGB0000173778 tnv Restauratiefonds Evangelisch Lutherse Gemeente Delft.
U krijgt dan van de kerkrentmeesters een bedankbrief die tevens dient als bewijs voor de aftrek bij uw belastingaangifte als gift. In deze brief staat dan om welke pijp u heeft gesponsord bv. Bourdon 16. Deze pijp krijgt dan in het bestand op de website  en het bord in de consistorie een geel rondje.
Het is de bedoeling dat het hele bord één kleurig geheel wordt.

De stand van de tweede fase per 1 mei   2019   :   € 13.995,-
Hiervan is € 3.995 ,- ontvangen via de orgelpijpenactie en € 10.000,- vanuit een legaat.
Voor een overzicht klik hier:5..ingekleurde pijpen 1 mei 2019

Wilt u meer informatie dan kunt u een email sturen naar info@elgedelft.nl of bij de kerkrentmeesters (zie contactpersonen op deze site)

Help de laatste fase van het de orgel te restaureren en sponsor een orgelpijp!!!

20.orgelpijpen

Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk opgericht

Geplaatst op: 14 mei 2014

Op 14 mei 2014 is de Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk aan het Noordeinde Delft opgericht ten overstaan van Notaris W. Boelens.
De Stichting  heeft als doel: Het werven en bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de instandhouding, renovatie en/of verbetering van het kerkgebouw aan het Noordeinde 4 te Delft .
Het bestuur bestaat  5 personen n.l.  2 kerkenraadsleden van de Evangelisch Lutherse Gemeente Delft, twee buurtgenoten en een persoon behorend tot de medegebruiker van het kerkgebouw( thans Oecumenische Geloofsgemeenschap Kerk aan het Noordeinde).

Hiermee wordt een stap  gezet om het 600 jaar oude kerkgebouw voor het nageslacht te bewaren!

Meer informatie vindt u op de pagina van de Stichting Vrienden.