Welkom

Geplaatst op: 3 januari 2014

Welkom op de site van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft

Al 400 jaar komen Lutheranen bij elkaar in hun kerk in Delft. Oorspronkelijk in de kerk aan de Verwersdijk en vanaf 1764 in de oorspronkelijke kapel van de ernaast gelegen Nieuwe of st. Jorisgasthuis.
Onze traditie is ons veel waard en we vinden het een uitdaging om daar op eigentijdse wijze vorm aan te geven. De kleinste partner in de landelijke PKN maakt ook deel uit van de grote wereldwijde Lutherse Kerk.
Eredienst iedere zondag om 9.30 uur (tenzij anders vermeld in het dienstrooster).
De kerk is rolstoeltoegankelijk en heeft een ringleiding.

Adres:  Noordeinde 4, 2611 KH Delft
Predikant: drs. T.S. Smit
Telefoon: 06-51640302
E-mail: tacosiccosmit@gmail.com

De Evangelisch Lutherse Gemeente Delft is een bruisende Gemeente met tal van activiteiten. Wij nodigen u uit mee te doen!

Kijk eens rond op onze website.

Komende diensten en ander activiteiten

Geplaatst op: 13 juli 2020

NB: Met ingang van 2018 is het rooster van de diensten ingrijpend gewijzigd.
De eerste zondag van de maand is er een dienst met viering van het Heilig Avondmaal geleid door onze predikant ds. Taco Smit. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De tweede zondag van de maand is er een huisdienst. Deze beginnen om 10.00 uur. De plaats wordt middels de zondagsbrief bekend gemaakt.
De derde zondag van de maand is er een gastpredikant. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De vierde zondag van de maand is er een gezinsdienst. Deze diensten beginnen om 16.00 uur
Als de maand 5 zondagen telt dan is er geen dienst aan het Noordeinde maar vieren wij samen met de Hofkerk. Die diensten beginnen om 10.00 uur.

Zondag 16 augustus 2020, 9e zondag na Trinitatis, aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. R. van Essen
Orgel: Willemijn Roodbergen

Zondag 23 augustus 2020, 10e zondag na Trinitatis, aanvang 16.00 uur
Voorganger: De heer C. Muusse
Orgel: Willemijn Roodbergen


Zondag 30 augustus, 11e zondag na Trinitatis
Dit is de 5e zondag van de maand die wij samen met de Hofkerk vieren. Er is dan geen dienst aan het Noordeinde .

U kunt zich voor deze diensten opgeven bij ds. Taco Smit, zie eerder bericht.

Komende activiteiten:

Daarnaast zijn er nog vele andere activiteiten zoals  de koffieochtenden en de (bijbel) kringen.
Het complete aanbod leest in bijgaande folder:

Zomerschool Lutherse kerk delft

Geplaatst op:

In de komende periode juli en augustus is de Evangelisch Lutherse Kerk open voor SUMMERSCHOOL THEOLOGIE.

Dat is op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur en op woensdag van 12.00 tot 14.00 uur. Op dinsdagavond behandelen we de geschiedenis van Israël in de Bijbelse tijd. Op donderdagmiddag is er vrij discussie en inloop.

Leider van de bijeenkomsten is drs. ing. Cees Muusse.

Iedereen is welkom, het is gratis en uw mening wordt gerespecteerd. De Ev. Luth. Kerk is te vinden aan het Noordeinde 4, op loopafstand van het centrum.

Binnenkort kunnen de diensten live worden gevolgd

Geplaatst op: 14 juni 2020

Hopelijk op zondag 21 juni.

Concerten en andere evenementen in de kerk

Geplaatst op: 29 januari 2019

 

MUZIEK OP DE ZATERDAGMIDDAG’

Helaas gaan de geplande concerten, als gevolg van de Coronacrisis,  ten behoeve van de restauratie van het Van Oeckelenorgel tot nader order niet door.

 

Sponsoractie Van Oeckelenorgel

Geplaatst op: 11 september 2014

ingekleurde pijpen 1 mei 2020Op 7 september 2014 na de dienst is het startsein gegeven voor de sponsoring actie voor de eerste fase van de restauratie van het historische Van Oeckelenorgel.  Op 22 oktober 2016 is het orgel weer feestelijk in gebruik genomen.
Wij gaan vrolijk verder met de sponsoractie om de tweede fase, het bovenwerk, te kunnen restaureren.
Een voorzichtige raming van de tweede fase komt uit op € 85.0000,-.
Wat houdt de sponsoractie in?
Uitgezocht is hoeveel orgelpijpen het orgel heeft, dat zijn er 1378.
De mogelijkheid wordt geboden 1 van de pijpen te sponsoren.
Ieder register heeft een kleur. Er zijn 11 verschillende kleuren. Voor iedere kleur  staat een bedrag tussen de € 5,- en de € 200,-. Zo hoort € 100,- bv. bij de kleur geel.
Stel u betaalt een bedrag van € 100,- voor de restauratie op bankrekening nr. NL36INGB0000173778 tnv Restauratiefonds Evangelisch Lutherse Gemeente Delft.
U krijgt dan van de kerkrentmeesters een bedankbrief die tevens dient als bewijs voor de aftrek bij uw belastingaangifte als gift. In deze brief staat dan om welke pijp u heeft gesponsord bv. Bourdon 16. Deze pijp krijgt dan in het bestand op de website  en het bord in de consistorie een geel rondje.
Het is de bedoeling dat het hele bord één kleurig geheel wordt.

De stand van de tweede fase per 1 mei 2020   :   € 22.940,-  Hiervan is € 7.940 ,- ontvangen via de orgelpijpenactie, € 5.000,- van een speciale gift  en € 10.000,- vanuit een legaat.
Voor een overzicht klik hier:ingekleurde pijpen 1 mei 2020

Helaas is onlangs de door ons aangevraagde subsidie bij de Provincie Zuid-Holland aangewezen vanwege onvoldoende budget. Wij gaan dus vol goede moed verder en hopen dat volgend jaar er wel subsidie komt. Ook gaan wij in de tussentijd fondsen aanschrijven.

Wilt u meer informatie dan kunt u een email sturen naar info@elgdelft.nl of bij de kerkrentmeesters (zie contactpersonen op deze site)

Help de laatste fase van het de orgel te restaureren en sponsor een orgelpijp!!!

20.orgelpijpen

Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk opgericht

Geplaatst op: 14 mei 2014

Op 14 mei 2014 is de Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk aan het Noordeinde Delft opgericht ten overstaan van Notaris W. Boelens.
De Stichting  heeft als doel: Het werven en bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de instandhouding, renovatie en/of verbetering van het kerkgebouw aan het Noordeinde 4 te Delft .
Het bestuur bestaat  5 personen n.l.  2 kerkenraadsleden van de Evangelisch Lutherse Gemeente Delft, twee buurtgenoten en een persoon behorend tot de medegebruiker van het kerkgebouw( thans Oecumenische Geloofsgemeenschap Kerk aan het Noordeinde).

Hiermee wordt een stap  gezet om het 600 jaar oude kerkgebouw voor het nageslacht te bewaren!

Meer informatie vindt u op de pagina van de Stichting Vrienden.