Welkom

Geplaatst op: 3 januari 2014

Welkom op de site van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft

Al 400 jaar komen Lutheranen bij elkaar in hun kerk in Delft. Oorspronkelijk in de kerk aan de Verwersdijk en vanaf 1764 in de oorspronkelijke kapel van de ernaast gelegen Nieuwe of st. Jorisgasthuis.
Onze traditie is ons veel waard en we vinden het een uitdaging om daar op eigentijdse wijze vorm aan te geven. De kleinste partner in de landelijke PKN maakt ook deel uit van de grote wereldwijde Lutherse Kerk.
Eredienst iedere zondag om 9.30 uur (tenzij anders vermeld in het dienstrooster).
De kerk is rolstoeltoegankelijk en heeft een ringleiding.

Adres:  Noordeinde 4, 2611 KH Delft
Predikant: drs. T.S. Smit
Telefoon: 06-51640302
E-mail: tacosiccosmit@gmail.com

De Evangelisch Lutherse Gemeente Delft is een bruisende Gemeente met tal van activiteiten. Wij nodigen u uit mee te doen!

Kijk eens rond op onze website.

Komende diensten en andere activiteiten

Geplaatst op: 13 juli 2020

NB: Met ingang van 2018 is het rooster van de diensten ingrijpend gewijzigd.
De eerste zondag van de maand is er een dienst met viering van het Heilig Avondmaal geleid door onze predikant ds. Taco Smit. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De tweede zondag van de maand is er een vesper. Deze beginnen om 16.00 uur. .
De derde zondag van de maand is er een gastpredikant. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De vierde zondag van de maand is er een gezinsdienst of en leerdienst Deze diensten beginnen om 16.00 uur
Als de maand 5 zondagen telt dan is er geen dienst aan het Noordeinde maar vieren wij samen met de Hofkerk. Die diensten beginnen om 10.00 uur.

19 juni 2022, 1e zondag na Trinitatis
Aanvang: 9.30 uur
In deze dienst wordt het Heilig avondmaal
Voorganger: Ds. T.S. Smit
Orgel: Hein Jasperse

26 juni, tweede zondag na Trinitatis
Midzomerdienst gezamenlijk met de Hofkerk in de Hofkerk
Aanvang: 10.00 uur
Voorgangers zijn: Ds. F. van Helden en Ds. T.S. Smit
Met medewerking van Yvonne Rietbergen en Renske Jasperse, blokfluit

Zie voor de overige diensten in de komende maanden de pagina Dienstrooster


Per 25 februari 2022 zijn de meeste Kabinetsmaatregelen vanwege de Coronabestrijding opgeheven.
Een aantal maatregelen blijven bestaan:
– Blijf thuis als u verkouden bent en/of u zich ziek voelt.
– Wij vieren het Heilig Avondmaal weer in een kring maar drinken de wijn uit kleine bekertjes
– Koffiedrinken op gepaste afstand is weer mogelijk. Bij een ochtenddienst na de dienst en bij een middagdienst voor de dienst.

Komende activiteiten:
Iedere donderdag van half één tot half twee is de kerk open voor orgelmuziek en ontmoeting.
Hier wordt speciaal aandacht besteed aan de oorlog in Oekraïne.
De koffieochtenden zijn weer begonnen. Dat is op de eerste maandag van de maand.

Concerten en andere evenementen in de kerk

Geplaatst op: 29 januari 2019

Open kerk op donderdag 9 juni

Van 12:30 tot 13:30 uur is de kerk open. Er is een moment van gebed voor vrede in Oekraïne en in alle andere oorlogshaarden in de wereld.

Muziekvespers op 12 juni a.s.,Zondag Trinitatis, in de Ev. Lutherse kerk – aanvang 16:00 u.

Op zondag 12 juni, in de viering van de Muziekvespers in de Lutherse kerk, klinkt nogmaals de muziek die geklonken heeft op zondag 14 november vorig jaar, toen het geheel gerestaureerde orgel weer in gebruik werd genomen. Wij zijn heel blij dat Paulien van der Werff delen komt zingen uit  de Cantates 194 en 180 van Johann Sebastian Bach en verder het Onze Vader (lied 369b) en het Luthers Avondgebed (lied 202).

Paulien specialiseerde zich in barokzang en werkt veelvuldig mee aan concerten en kerkdiensten.

Cantate 194, “Höchsterwünschtes Freudenfest” werd voor het eerst uitgevoerd op 2 november 1723 in een kerkdienst ter gelegenheid van de inwijding van het nieuwe orgel. Dat was in Störmthal in de buurt van Leipzig. Bach herhaalde deze uitvoering op Zondag Trinitatis van het jaar daarop. Het is een feestelijke cantate waaruit Paulien het recitatief “Wie könnte dir, du höchstes Angesicht” zal zingen, de aria “Hilf Gott, dass es uns gelingt” en het koraal “Heilger Geist ins Himmels Throne”. Aan het eind van de vespers zingt zij de aria ‘Lebens Sonne, Licht der Sinnen” uit Cantate 180. Organist is Willemijn Roodbergen. Zij zal als preludium een arrangement van een gedeelte van de Ouverture uit Cantate 194 spelen. De psalmen die gezongen worden zijn psalm 8 en 150 en het zondagslied is lied 302 “God in den hoog’ alleen zij eer”. Van harte welkom in deze bijzondere muziekvespers

Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk

Geplaatst op: 14 mei 2014

Op 14 mei 2014 is de Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk aan het Noordeinde Delft opgericht ten overstaan van Notaris W. Boelens.
De Stichting  heeft als doel: Het werven en bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de instandhouding, renovatie en/of verbetering van het kerkgebouw aan het Noordeinde 4 te Delft .
Het bestuur bestaat  5 personen n.l.  2 kerkenraadsleden van de Evangelisch Lutherse Gemeente Delft, twee buurtgenoten en een persoon behorend tot de medegebruiker van het kerkgebouw( thans Oecumenische Geloofsgemeenschap Kerk aan het Noordeinde).

Hiermee wordt een stap  gezet om het 600 jaar oude kerkgebouw voor het nageslacht te bewaren!

Meer informatie vindt u op de pagina van de Stichting Vrienden.