Welkom

Geplaatst op: 3 januari 2014

Welkom op de site van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft

Al 400 jaar komen Lutheranen bij elkaar in hun kerk in Delft. Oorspronkelijk in de kerk aan de Verwersdijk en vanaf 1764 in de oorspronkelijke kapel van de ernaast gelegen Nieuwe of st. Jorisgasthuis.
Onze traditie is ons veel waard en we vinden het een uitdaging om daar op eigentijdse wijze vorm aan te geven. De kleinste partner in de landelijke PKN maakt ook deel uit van de grote wereldwijde Lutherse Kerk.
Eredienst iedere zondag om 9.30 uur (tenzij anders vermeld in het dienstrooster).
De kerk is rolstoeltoegankelijk en heeft een ringleiding.

Adres:  Noordeinde 4, 2611 KH Delft
Predikant: drs. T.S. Smit
Telefoon: 06-51640302
E-mail: tacosiccosmit@gmail.com

De Evangelisch Lutherse Gemeente Delft is een bruisende Gemeente met tal van activiteiten. Wij nodigen u uit mee te doen!

Kijk eens rond op onze website.

Onderhoud kerk

Geplaatst op: 25 september 2022

In 2021 is de kerk weer prachtig geschilderd. Echter er is o.a. de toren houtrot geconstateerd. Aannemer Mensert heeft dit in september 2022 hersteld. Dit leverde een prachtig plaatje op.
Met dank aan Ria Nieswaag voor de foto.

Komende diensten en andere activiteiten

Geplaatst op: 13 juli 2020

NB: Met ingang van 2018 is het rooster van de diensten ingrijpend gewijzigd.
De eerste zondag van de maand is er een dienst met viering van het Heilig Avondmaal geleid door onze predikant ds. Taco Smit. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De tweede zondag van de maand is er een vesper. Deze beginnen om 16.00 uur. .
De derde zondag van de maand is er een gastpredikant. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De vierde zondag van de maand is er een gezinsdienst of en leerdienst Deze diensten beginnen om 16.00 uur
Als de maand 5 zondagen telt dan is er geen dienst aan het Noordeinde maar vieren wij samen met de Hofkerk. Die diensten beginnen om 10.00 uur.Zondag 2 oktober 2022 ( 16e zondag na Trinitatis)
In deze dienst wodrt het Heilig Avondmaal gevierd.
De cantorij verleent haar medewerking
Aanvang : 9.30 uur
Voorganger: Ds. T.S. Smit
Orgel : Willemijn Roodbergen

Zondag 9 oktober2022 ( 17e zondag na Trinitatis)
Aanvang : 16.00 uur, Muziekvespers
Voorganger: Ds. T.S. Smit
Orgel : W. Roodbergen

Zondag 16 oktober2022 ( 18e zondag na Trinitatis)
Aanvang : 9.30 uur
Voorganger: Dhr. C. Muusse
Orgel : Hein Jasperse

Zie voor de overige diensten in de komende maanden de pagina Dienstrooster


Per 25 februari 2022 zijn de meeste Kabinetsmaatregelen vanwege de Coronabestrijding opgeheven.
Een aantal maatregelen blijven bestaan:
– Blijf thuis als u verkouden bent en/of u zich ziek voelt.
– Wij vieren het Heilig Avondmaal weer in een kring maar drinken de wijn uit kleine bekertjes
– Koffiedrinken op gepaste afstand is weer mogelijk. Bij een ochtenddienst na de dienst en bij een middagdienst voor de dienst.

Komende activiteiten:
Iedere donderdag van half één tot half twee is de kerk open voor orgelmuziek en ontmoeting.
Hier wordt speciaal aandacht besteed aan de oorlog in Oekraïne.
De koffieochtenden zijn weer begonnen. Dat is op de eerste maandag van de maand.

Concerten en andere evenementen in de kerk

Geplaatst op: 29 januari 2019

Open kerk op donderdag
Van 12:30 tot 13:30 uur is de kerk open. Er is een moment van gebed voor vrede in Oekraïne en in alle andere oorlogshaarden in de wereld

Muziek op de 2e zondag najaar 2022

11 september 11:15 u. Morgengebed met muziek door

mezzo-sopraan Lucia van Vugt en organist Willemijn Roodbergen

9 oktober 16:00 u. organist Willemijn Roodbergen
In de muziekvespers van 9 oktober klinkt orgelmuziek van Louis-Nicolas Clérambault, een Franse componist, organist en klavecinist, die leefde in de tijd van Bach. Op het orgel zullen delen gespeeld worden uit zijn ‘Suite du deuxième ton’

13 november 16:00 u. Blokfluitensemble

11 december 19:00 u. Cantatevespers – BWV 141

(dirigent: Mark Tempelaars)

Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk

Geplaatst op: 14 mei 2014

Op 14 mei 2014 is de Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk aan het Noordeinde Delft opgericht ten overstaan van Notaris W. Boelens.
De Stichting  heeft als doel: Het werven en bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de instandhouding, renovatie en/of verbetering van het kerkgebouw aan het Noordeinde 4 te Delft .
Het bestuur bestaat  5 personen n.l.  2 kerkenraadsleden van de Evangelisch Lutherse Gemeente Delft, twee buurtgenoten en een persoon behorend tot de medegebruiker van het kerkgebouw( thans Oecumenische Geloofsgemeenschap Kerk aan het Noordeinde).

Hiermee wordt een stap  gezet om het 600 jaar oude kerkgebouw voor het nageslacht te bewaren!

Meer informatie vindt u op de pagina van de Stichting Vrienden.