Welkom

Geplaatst op: 3 januari 2014

Welkom op de site van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft

Al 400 jaar komen Lutheranen bij elkaar in hun kerk in Delft. Oorspronkelijk in de kerk aan de Verwersdijk en vanaf 1764 in de oorspronkelijke kapel van de ernaast gelegen Nieuwe of st. Jorisgasthuis.
Onze traditie is ons veel waard en we vinden het een uitdaging om daar op eigentijdse wijze vorm aan te geven. De kleinste partner in de landelijke PKN maakt ook deel uit van de grote wereldwijde Lutherse Kerk.
Eredienst iedere zondag om 9.30 uur (tenzij anders vermeld in het dienstrooster).
De kerk is rolstoeltoegankelijk en heeft een ringleiding.

Adres:  Noordeinde 4, 2611 KH Delft
Predikant: drs. T.S. Smit
Telefoon: 06-51640302
E-mail: tacosiccosmit@gmail.com

De Evangelisch Lutherse Gemeente Delft is een bruisende Gemeente met tal van activiteiten. Wij nodigen u uit mee te doen!

Kijk eens rond op onze website.

Symposium Lutherse kerk Amsterdam over Slavernijverleden

Geplaatst op: 29 oktober 2019

Op 23 november 2019 is er van 14.00 tot 17.00 een symposium in de Oude Lutherse kerk in Amsterdam over de heilzame verwerking van het slavernij verleden. Zie voor meer informatie onderstaande flyer.

Concerten en andere evenementen in de kerk

Geplaatst op: 29 januari 2019

De Lutherse kerk is , vanwege de goede akoestiek en vele voorzieningen, uitermate geschikt voor concerten.
De komende tijd staat er weer een aantal op het programma.
Aanvangstijd is 16:00 uur en de duur ca. één uur.

MUZIEK OP DE ZATERDAGMIDDAG’

Zo hebben we de serie concerten genoemd waarvan de opbrengsten bedoeld zijn voor de 2e fase van de restauratie van ons orgel.
De concerten in het voorjaar zijn achter de rug en worden vervolgd op de zaterdagen in oktober met orgelconcerten en ook weer  een concert met een ensemble voor barokmuziek. De volgende concerten zijn gepland.

zaterdag 30 november het blazersdubbelkwintet ‘Musica senza corde’. Zij spelen werken van Antonio Rosetti (1750-1792), Franz Danzi (1763-1826) en Gordon Jacob (1895-1984).

Toegang is vrij, maar een
gift van ca. €10 bij de collecte wordt zeer op prijs gesteld. De opbrengst komt geheel ten goede aan de 2efase van de restauratie van het Van Oeckelenorgel. Aanvang is 16:00 uur.
Klik op voor meer info onderstaand bericht.

Musica Senza Corde Delft Lutherse Kerk 30-11-2019

Voor meer info:

 Zie voor verdere informatie door te klikken op onderstaande link:
folder concerten op de zaterdagmiddag 2019

 

Komende diensten en andere activiteiten

Geplaatst op: 25 augustus 2016

NB: Met ingang van 2018 is het rooster van de diensten ingrijpend gewijzigd.
De eerste zondag van de maand is er een dienst met viering van het Heilig Avondmaal geleid door onze predikant ds. Taco Smit. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De tweede zondag van de maand is er een ochtendgebed. Deze beginnen om 10.00 uur.
De derde zondag van de maand is er een gastpredikant. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De vierde zondag van de maand is er een gezinsdienst. Deze diensten beginnen om 16.00 uur
Als de maand 5 zondagen telt dan is er geen dienst aan het Noordeinde maar vieren wij samen met de Hofkerk. Die diensten beginnen om 10.00 uur.

Het rooster voor de komende weken is als volgt:

Zondag  17 november 2019, 2e zondag van de voleinding
Aanvang:  9.30 uur
Voorganger:  Ds. R.E. van den Berg
Organist: Jan van Dijk

Zondag  24 november 2019, Eeuwigheidszondag
Aanvang:  16.00 uur
Voorganger:  Ds. T.S. Smit
Organist: Willemijn Roodbergen
Mmv de Cantorij olv Wim Loef
In deze dienst willen wij andermaal de namen noemen van de gemeente leden die ons dit jaar door de dood ontvielen.

Zondag  1 december 2019, eerste advent
Aanvang:  10.00 uur
Let op:
Deze dienst wodrt gehouden in de Vijverhof, Zagwijnpad 1
Voorganger:  Ds. T.S. Smit
Organist: Willemijn Roodbergen

Komende activiteiten:

Daarnaast zijn er nog vele andere activiteiten zoals  de koffieochtenden en de (bijbel) kringen.
Het complete aanbod leest in bijgaande folder:  activiteitenformulier 2018-2019

Sponsoractie Van Oeckelenorgel

Geplaatst op: 11 september 2014

Op 7 september 2014 na de dienst is het startsein gegeven voor de sponsoring actie voor de eerste fase van de restauratie van het historische Van Oeckelenorgel.  Op 22 oktober 2016 is het orgel weer feestelijk in gebruik genomen.
Wij gaan vrolijk verder met de sponsoractie om de tweede fase, het bovenwerk, te kunnen restaureren.
Een voorzichtige raming van de tweede fase komt uit op € 55.0000,-.
Wat houdt de sponsoractie in?
Uitgezocht is hoeveel orgelpijpen het orgel heeft, dat zijn er 1378.
De mogelijkheid wordt geboden 1 van de pijpen te sponsoren.
Ieder register heeft een kleur. Er zijn 11 verschillende kleuren. Voor iedere kleur  staat een bedrag tussen de € 5,- en de € 200,-. Zo hoort € 100,- bv. bij de kleur geel.
Stel u betaalt een bedrag van € 100,- voor de restauratie op bankrekening nr. NL36INGB0000173778 tnv Restauratiefonds Evangelisch Lutherse Gemeente Delft.
U krijgt dan van de kerkrentmeesters een bedankbrief die tevens dient als bewijs voor de aftrek bij uw belastingaangifte als gift. In deze brief staat dan om welke pijp u heeft gesponsord bv. Bourdon 16. Deze pijp krijgt dan in het bestand op de website  en het bord in de consistorie een geel rondje.
Het is de bedoeling dat het hele bord één kleurig geheel wordt.

De stand van de tweede fase per 8 oktober  2019   :   € 16.475,-  Hiervan is € 6.475 ,- ontvangen via de orgelpijpenactie en € 10.000,- vanuit een legaat.
Voor een overzicht klik hier: 4.ingekleurde pijpen 24 sept. 2019[4543]

Wilt u meer informatie dan kunt u een email sturen naar info@elgdelft.nl of bij de kerkrentmeesters (zie contactpersonen op deze site)

Help de laatste fase van het de orgel te restaureren en sponsor een orgelpijp!!!

20.orgelpijpen

Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk opgericht

Geplaatst op: 14 mei 2014

Op 14 mei 2014 is de Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk aan het Noordeinde Delft opgericht ten overstaan van Notaris W. Boelens.
De Stichting  heeft als doel: Het werven en bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de instandhouding, renovatie en/of verbetering van het kerkgebouw aan het Noordeinde 4 te Delft .
Het bestuur bestaat  5 personen n.l.  2 kerkenraadsleden van de Evangelisch Lutherse Gemeente Delft, twee buurtgenoten en een persoon behorend tot de medegebruiker van het kerkgebouw( thans Oecumenische Geloofsgemeenschap Kerk aan het Noordeinde).

Hiermee wordt een stap  gezet om het 600 jaar oude kerkgebouw voor het nageslacht te bewaren!

Meer informatie vindt u op de pagina van de Stichting Vrienden.