Crowdfunding actie restauratie orgel

Geplaatst op: 15 februari 2021

Crowdfunding voor restauratie orgel.

Zoals u weet zijn de plannen voor de tweede fase van de restauratie van het Van Oeckelenorgel vergevorderd en hebben op 6 april een aanvang worden genomen.
Dit keer worden o.a. de windladen van het Bovenwerk gerestaureerd.

De begroting is fors naar beneden bijgesteld. Deze bedraagt nu € 66.000,-.
Wij hadden nog een tekort van € 10.000,- Via Crowdfunding is € 10.915 binnengehaald. Een prachtig resultaat.
Zie voor verder informatie het bericht “Sponsoractie Van Oeckelenorgel”.
Binnenkort ontvangen de donateurs bericht over de tegenprestatie zoals de orgelconcerten.
De data staan al vast.
Het concert in de Lutherse kerk en vervolgens met de boot naar Den Haag wordt gehouden op zaterdag 25 september 2021. Aangezien de boot onvoldoende capaciteit heeft zal het vervoer naar Den Haag ook worden geregeld via een rit met een historische 50-jarentram met een extra sightseeing in Den Haag.

Het orgel-wandelconcert van de Lutherse kerk naar de Oude -en de Nieuwe kerk in Delft wordt gehouden op zaterdag 23 oktober 2021.
De mensen die zich daarvoor hebben ingeschreven krijgen daarover nog bericht.
Overigens, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor de liefhebbers, stuur een bericht naar info@elgdelft.nl.

Kijk nog even naar onderstaand filmpje.

Welkom

Geplaatst op: 3 januari 2014

Welkom op de site van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft

Al 400 jaar komen Lutheranen bij elkaar in hun kerk in Delft. Oorspronkelijk in de kerk aan de Verwersdijk en vanaf 1764 in de oorspronkelijke kapel van de ernaast gelegen Nieuwe of st. Jorisgasthuis.
Onze traditie is ons veel waard en we vinden het een uitdaging om daar op eigentijdse wijze vorm aan te geven. De kleinste partner in de landelijke PKN maakt ook deel uit van de grote wereldwijde Lutherse Kerk.
Eredienst iedere zondag om 9.30 uur (tenzij anders vermeld in het dienstrooster).
De kerk is rolstoeltoegankelijk en heeft een ringleiding.

Adres:  Noordeinde 4, 2611 KH Delft
Predikant: drs. T.S. Smit
Telefoon: 06-51640302
E-mail: tacosiccosmit@gmail.com

De Evangelisch Lutherse Gemeente Delft is een bruisende Gemeente met tal van activiteiten. Wij nodigen u uit mee te doen!

Kijk eens rond op onze website.

Orgelconcerten in Delft

Geplaatst op: 17 september 2021

In het kader van de crowdfundingsactie voor de restauratie van het Van Oeckelenorgel is er op 23 oktoberer een orgelwandeltocht in Delft . Wij beginnen in de Lutherse kerk aan het Noordeinde, daarna lopen wij voor een concert in de Oude kerk en vervolgens naar de Nieuwe kerk.

Kosten € 30,-

Voor dit concert is er nog plaats maar wees snel.

Nadere informatie via : info@elgdelft.nl

Diensten in Coronatijd

Geplaatst op: 15 oktober 2020

Wij houden weer fysieke diensten maar volgen uiteraard toch nog onderstaande de RIVM maatregelen. De 1,5 meter is voor kerken vervallen maar wij blijven voorlopig deze maatregel hanteren.
Gelet op de 1,5 meter maatregel is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Dat zijn er 39 beneden of meer als er meer personen uit 1 huishouden bestaan.

Ook mogen wij wij weer zingen!

Bezoekersprotocol

Wij willen graag dat iedereen gezond is en gezond blijft. Daarom stellen wij deze regels op voor de Lutherse kerkdiensten in ons gebouw. Dus voor iedereen die de diensten van onze gemeente wil bezoeken gelden de volgende regels:

1. Als u zich ziek voelt, koorts heeft (>38°), verkouden bent en hoest, vermoeid bent of keelpijn heeft: kom u niet. We proberen het mogelijk te maken dat U kerkdiensten via internet of uw TV kunt blijven volgen.

2. Als u wel komt wast U thuis uw handen en bezoekt u het toilet.

3. Als u aankomt houdt u 1,50 m. afstand t.o.v. de andere bezoekers.

4. . U komt binnen door de hoofdingang, en desinfecteert uw handen met de aanwezige hulpmiddelen die u aangeboden worden.

5. Er is een beperkt aantal plaatsen, alle gemarkeerd met een groene stikker. Daar liggen liedboek en liturgie voor u klaar.

6.. We vullen de beschikbare plaatsen van vooraf aan naar achter op. U gaat naar de plaats die de koster u aanwijst en blijft daar zitten tot het einde van de dienst. Zo bewaart steeds 1,50 m. afstand t.o.v. andere bezoekers. U houdt uw jas bij zich.

7. U geeft niemand een hand, u groet elkander op een alternatieve manier (knik, woord, buiging, hand op het hart).

8. Er wordt alleen gecollecteerd bij de uitgang.

9. Na afloop van de bijeenkomst verlaat U de kerkzaal door de hoofdingang, beginnend bij de achterste rij en zo naar voren. U mag de rij verlaten als u een seintje krijgt. Bij gebruik van het balkon verlaten de kerkgangers aldaar als eersten de kerk. Zo houden we 1,5 m afstand.

10. Er is geen mogelijkheid tot koffie of thee drinken in het gebouw . Bij mooi weer kan koffie worden gedronken in de poort.

Wij hopen dat u deze regels redelijk vindt.

Komende diensten en andere activiteiten

Geplaatst op: 13 juli 2020

NB: Met ingang van 2018 is het rooster van de diensten ingrijpend gewijzigd.
De eerste zondag van de maand is er een dienst met viering van het Heilig Avondmaal geleid door onze predikant ds. Taco Smit. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De tweede zondag van de maand is er een vesper. Deze beginnen om 16.00 uur. .
De derde zondag van de maand is er een gastpredikant. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De vierde zondag van de maand is er een gezinsdienst of en leerdienst Deze diensten beginnen om 16.00 uur
Als de maand 5 zondagen telt dan is er geen dienst aan het Noordeinde maar vieren wij samen met de Hofkerk. Die diensten beginnen om 10.00 uur.

U hoeft zich niet meer aan te melden voor de dienst. Wel wordt gevraagd 1,5 meter afstand te houden. Ook de huidige RIVM regels worden gevolgd. Zie elders op de website.
Deze dienst is ook te volgen via Zoom. U krijgt van ds. Smit een link.

17 oktober 20e zondag na Trinitatis
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: De heer C.J. Muusse
Orgel: Chris de Graaf

Komende activiteiten:
Iedere donderdag van half één tot half twee is de kerk open voor orgelmuziek en ontmoeting.

De koffieochtenden gaan weer straten. De eerstvolgende is op 1 november 2021

Concerten en andere evenementen in de kerk

Geplaatst op: 29 januari 2019

 

MUZIEK OP DE ZATERDAGMIDDAG

Deze starten weer in het voorjaar van 2022.

Houdt u de website in de gaten.

Sponsoractie Van Oeckelenorgel

Geplaatst op: 11 september 2014

Op 7 september 2014 na de dienst is het startsein gegeven voor de sponsoring actie voor de eerste fase van de restauratie van het historische Van Oeckelenorgel.  Op 22 oktober 2016 is het orgel weer feestelijk in gebruik genomen.
Wij zijn vrolijk verder gegaan met het werven van fondsen voor de tweede fase, het Bovenwerk.
Aanvankelijk bedroeg de begroting € 85.000,- maar kon terug worden gebracht naar € 66.000,-.
Mede dankzij de jarenlange sponsoractie van de pijpen, een crowdfundingsactie en giften van diverse (orgel)fondsen hebben wij ons doel bereikt.
Het Bovenwerk wordt momenteel in de werkplaats van Orgelmakerij Reil in Heerde gerestaureerd.
Naar verwachting zal het in het najaar 2021 weer in gebruik worden genomen.
Een overzicht van de gekleurde pijpen kunt u zin in de bijlage. Klik hier:  7.mei.ingekleurde pijpen 15 juli[19494]
Alle gulle gevers nogmaals hartelijk dank voor de bijdrage ten behoeve van de instandhouding van dit mooie orgel!

20.orgelpijpen

Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk

Geplaatst op: 14 mei 2014

Op 14 mei 2014 is de Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk aan het Noordeinde Delft opgericht ten overstaan van Notaris W. Boelens.
De Stichting  heeft als doel: Het werven en bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de instandhouding, renovatie en/of verbetering van het kerkgebouw aan het Noordeinde 4 te Delft .
Het bestuur bestaat  5 personen n.l.  2 kerkenraadsleden van de Evangelisch Lutherse Gemeente Delft, twee buurtgenoten en een persoon behorend tot de medegebruiker van het kerkgebouw( thans Oecumenische Geloofsgemeenschap Kerk aan het Noordeinde).

Hiermee wordt een stap  gezet om het 600 jaar oude kerkgebouw voor het nageslacht te bewaren!

Meer informatie vindt u op de pagina van de Stichting Vrienden.