Welkom

Geplaatst op: 3 januari 2014

Welkom op de site van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft

Al 400 jaar komen Lutheranen bij elkaar in hun kerk in Delft. Oorspronkelijk in de kerk aan de Verwersdijk en vanaf 1764 in de oorspronkelijke kapel van de ernaast gelegen Nieuwe of st. Jorisgasthuis.
Onze traditie is ons veel waard en we vinden het een uitdaging om daar op eigentijdse wijze vorm aan te geven. De kleinste partner in de landelijke PKN maakt ook deel uit van de grote wereldwijde Lutherse Kerk.
Eredienst iedere zondag om 9.30 uur (tenzij anders vermeld in het dienstrooster).
De kerk is rolstoeltoegankelijk en heeft een ringleiding.

Adres:  Noordeinde 4, 2611 KH Delft
Predikant: drs. T.S. Smit
Telefoon: 06-51640302
E-mail: tacosiccosmit@gmail.com

De Evangelisch Lutherse Gemeente Delft is een bruisende Gemeente met tal van activiteiten. Wij nodigen u uit mee te doen!

Kijk eens rond op onze website.

Komende diensten en andere activiteiten

Geplaatst op: 13 juli 2020

NB: Met ingang van 2018 is het rooster van de diensten ingrijpend gewijzigd.
De eerste zondag van de maand is er een dienst met viering van het Heilig Avondmaal geleid door onze predikant ds. Taco Smit. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De tweede zondag van de maand is er een vesper. Deze beginnen om 16.00 uur. .
De derde zondag van de maand is er een gastpredikant. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De vierde zondag van de maand is er een gezinsdienst of en leerdienst Deze diensten beginnen om 16.00 uur
Als de maand 5 zondagen telt dan is er geen dienst aan het Noordeinde maar vieren wij samen met de Hofkerk. Die diensten beginnen om 10.00 uur.

1 mei 2022,
Aanvang: 9.30 uur , Misericordia Domini
In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
Voorganger: Ds. T.S. Smit
Orgel: Willemijn Roodbergen

8 mei 2022, Jubilate
Aanvang: 16.00uur
Voorganger: Ds. T.S. Smit
Orgel: Willemijn Roodbergen

15 mei 2022, Cantate
Aanvang: 9.30 uur ,
Voorganger: De heer C. Muusse
Orgel: Willemijn Roodbergen

Per 25 februari 2022 worden/zijn de meeste Kabinetsmaatregelen vanwege de Coronabestrijding opgeheven.
Een aantal maatregelen blijven bestaan:
– Blijf thuis als u verkouden bent en/of u zich ziek voelt.
– Geen handen geven.
– Ofschoon afstand houden niet meer verplicht is geven wij u toch de mogelijkheid, middels de groene stippen op de banken, afstand te houden.
– Wij vieren het Heilig Avondmaal weer in een kring maar drinken de wijn uit kleine bekertjes
– Koffiedrinken op gepaste afstand is weer mogelijk. Bij een ochtenddienst na de dienst en bij een middagdienst voor de dienst.

Komende activiteiten:
Iedere donderdag van half één tot half twee is de kerk open voor orgelmuziek en ontmoeting.
Hier wordt speciaal aandacht besteed aan de oorlog in Oekraïne.
De koffieochtenden zijn vooralsnog vanwege de huidige maatregelen gestopt.

Concerten en andere evenementen in de kerk

Geplaatst op: 29 januari 2019

 

MUZIEK OP DE ZATERDAGMIDDAG

Deze starten weer in het voorjaar van 2022.

Houdt u de website in de gaten.

Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk

Geplaatst op: 14 mei 2014

Op 14 mei 2014 is de Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk aan het Noordeinde Delft opgericht ten overstaan van Notaris W. Boelens.
De Stichting  heeft als doel: Het werven en bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de instandhouding, renovatie en/of verbetering van het kerkgebouw aan het Noordeinde 4 te Delft .
Het bestuur bestaat  5 personen n.l.  2 kerkenraadsleden van de Evangelisch Lutherse Gemeente Delft, twee buurtgenoten en een persoon behorend tot de medegebruiker van het kerkgebouw( thans Oecumenische Geloofsgemeenschap Kerk aan het Noordeinde).

Hiermee wordt een stap  gezet om het 600 jaar oude kerkgebouw voor het nageslacht te bewaren!

Meer informatie vindt u op de pagina van de Stichting Vrienden.