Restauratie van Oeckelenorgel gereed

Geplaatst op: 15 februari 2021

Na maanden van restaureren is het Bovenwerk gereed en weer volledig in gebruik genomen.
Dat is gebeurd in een feestelijk bijeenkomst op zondag 14 november gevolgd door een vesper.
Bij de gasten was ook Wethouder van Cultuur , de heer Bas Vollebregt, aanwezig.
Het orgel is weer in goede staat en kan er weer vele decennia tegen.Kijk nog even naar onderstaand filmpje.

Welkom

Geplaatst op: 3 januari 2014

Welkom op de site van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft

Al 400 jaar komen Lutheranen bij elkaar in hun kerk in Delft. Oorspronkelijk in de kerk aan de Verwersdijk en vanaf 1764 in de oorspronkelijke kapel van de ernaast gelegen Nieuwe of st. Jorisgasthuis.
Onze traditie is ons veel waard en we vinden het een uitdaging om daar op eigentijdse wijze vorm aan te geven. De kleinste partner in de landelijke PKN maakt ook deel uit van de grote wereldwijde Lutherse Kerk.
Eredienst iedere zondag om 9.30 uur (tenzij anders vermeld in het dienstrooster).
De kerk is rolstoeltoegankelijk en heeft een ringleiding.

Adres:  Noordeinde 4, 2611 KH Delft
Predikant: drs. T.S. Smit
Telefoon: 06-51640302
E-mail: tacosiccosmit@gmail.com

De Evangelisch Lutherse Gemeente Delft is een bruisende Gemeente met tal van activiteiten. Wij nodigen u uit mee te doen!

Kijk eens rond op onze website.

Diensten in Coronatijd

Geplaatst op: 15 oktober 2020

Wij houden weer fysieke diensten maar volgen uiteraard toch nog onderstaande de RIVM maatregelen. De 1,5 meter is voor kerken vervallen maar wij blijven voorlopig deze maatregel hanteren.
Gelet op de 1,5 meter maatregel is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Dat zijn er 39 beneden of meer als er meer personen uit 1 huishouden bestaan.

Ook mogen wij wij weer zingen! Maar dan ingetogen.

Bezoekersprotocol

Wij willen graag dat iedereen gezond is en gezond blijft. Daarom stellen wij deze regels op voor de Lutherse kerkdiensten in ons gebouw. Dus voor iedereen die de diensten van onze gemeente wil bezoeken gelden de volgende regels:

1. Als u zich ziek voelt, koorts heeft (>38°), verkouden bent en hoest, vermoeid bent of keelpijn heeft: kom u niet. We proberen het mogelijk te maken dat U kerkdiensten via internet of uw TV kunt blijven volgen.

2. Als u wel komt wast U thuis uw handen en bezoekt u het toilet.

3. Als u aankomt houdt u 1,50 m. afstand t.o.v. de andere bezoekers.

4. . U komt binnen door de hoofdingang, en desinfecteert uw handen met de aanwezige hulpmiddelen die u aangeboden worden.

5. Tijdens verplaatsingen in de kerk zet u een mondkapje op.Er is een beperkt aantal plaatsen, alle gemarkeerd met een groene stikker. Daar liggen liedboek en liturgie voor u klaar.

6.. We vullen de beschikbare plaatsen van vooraf aan naar achter op. U gaat naar de plaats die de koster u aanwijst en blijft daar zitten tot het einde van de dienst. Zo bewaart steeds 1,50 m. afstand t.o.v. andere bezoekers. U houdt uw jas bij zich.

7. U geeft niemand een hand, u groet elkander op een alternatieve manier (knik, woord, buiging, hand op het hart).

8. Er wordt alleen gecollecteerd bij de uitgang.

9. Na afloop van de bijeenkomst verlaat U de kerkzaal door de hoofdingang, beginnend bij de achterste rij en zo naar voren. U mag de rij verlaten als u een seintje krijgt. Bij gebruik van het balkon verlaten de kerkgangers aldaar als eersten de kerk. Zo houden we 1,5 m afstand.

10. Er is geen mogelijkheid tot koffie of thee drinken in het gebouw . Bij mooi weer kan koffie worden gedronken in de poort.

Wij hopen dat u deze regels redelijk vindt.

Komende diensten en andere activiteiten

Geplaatst op: 13 juli 2020

NB: Met ingang van 2018 is het rooster van de diensten ingrijpend gewijzigd.
De eerste zondag van de maand is er een dienst met viering van het Heilig Avondmaal geleid door onze predikant ds. Taco Smit. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De tweede zondag van de maand is er een vesper. Deze beginnen om 16.00 uur. .
De derde zondag van de maand is er een gastpredikant. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De vierde zondag van de maand is er een gezinsdienst of en leerdienst Deze diensten beginnen om 16.00 uur
Als de maand 5 zondagen telt dan is er geen dienst aan het Noordeinde maar vieren wij samen met de Hofkerk. Die diensten beginnen om 10.00 uur.

23 januari 2022, ,3e na Epifanie
Aanvang: 16.00 uur
Voorganger: De heer C. Muusse
Orgel: Willemijn Roodbergen

30 januari 2022, ,4e na Epifanie
gezamenlijk dienst Hofkerk
Geen dienst aan het Noordeinde

6 februari 2022, ,laatste na Epifanie
Aanvang: 9.30 uur
In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd
Voorganger: Mw. ds. B. Heubeck
Orgel: Willemijn Roodbergen

Komende activiteiten:
Iedere donderdag van half één tot half twee is de kerk open voor orgelmuziek en ontmoeting.
De koffieochtenden zijn vooralsnog vanwege de huidige maatregelen gestopt.

Concerten en andere evenementen in de kerk

Geplaatst op: 29 januari 2019

 

MUZIEK OP DE ZATERDAGMIDDAG

Deze starten weer in het voorjaar van 2022.

Houdt u de website in de gaten.

Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk

Geplaatst op: 14 mei 2014

Op 14 mei 2014 is de Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk aan het Noordeinde Delft opgericht ten overstaan van Notaris W. Boelens.
De Stichting  heeft als doel: Het werven en bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de instandhouding, renovatie en/of verbetering van het kerkgebouw aan het Noordeinde 4 te Delft .
Het bestuur bestaat  5 personen n.l.  2 kerkenraadsleden van de Evangelisch Lutherse Gemeente Delft, twee buurtgenoten en een persoon behorend tot de medegebruiker van het kerkgebouw( thans Oecumenische Geloofsgemeenschap Kerk aan het Noordeinde).

Hiermee wordt een stap  gezet om het 600 jaar oude kerkgebouw voor het nageslacht te bewaren!

Meer informatie vindt u op de pagina van de Stichting Vrienden.